x

Restaurering af Bedre Byggeskik-villa i Holbæk:
Kom med arkitekten på arbejde

Pressemeddelelse

5. oktober 2017

Der bliver hamret, savet, malet og snedkereret. På Bakkekammen 40 i Holbæk er håndværkere og arkitekter i fuld gang med at restaurere den store villa, der hører til blandt landets fineste Bedre Byggeskik-villaer. Onsdag den 11. oktober er der rundvisning og fortælling om huset og restaureringen

test

Da den lokale storgrosserer Julius Mortensen for præcis 100 år siden – i 1917 – kunne flytte ind i sin nybyggede pragtvilla på toppen af Bakkekammen i Holbæk, kunne ingen vide, at netop denne villa sidenhen skulle vise sig at være en af de fornemste repræsentanter for den dengang nystartede arkitekturbevægelse, Bedre Byggeskik.

Men det blev den. Og i dag, 100 år senere, har Realdania By & Byg købt den fine ejendom og er sammen med et hold af arkitekter og håndværkere i fuld gang med at restaurere og bringe de velbevarede detaljer og det gedigne håndværk frem i dagens lys.

- Vi er imponerede over, hvor godt der er blevet passet på huset. I en tid, hvor bæredygtighed er på dagsordenen, er det inspirerende at se, hvordan beboere over flere generationer har passet på et hus. Træværket i forstuen har været malet blot to gange på 100 år. Det står stadig meget fint, og giver os en helt enestående mulighed for at blive klogere på husets farver, siger Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Per Troelsen, som står i spidsen for restaureringen.

Originale farver og rumfordeling

Som en del af restaureringen har en konservator foretaget bygningsarkæologiske undersøgelser, og via disse undersøgelser er Per Troelsen og hans team blevet klogere på de farver, som i tidernes morgen har været i huset, og som nu i videst mulig omfang bliver genskabt dér, hvor det giver mening.

De tidligere beboeres nænsomme pasning af huset betyder også, at rumfordeling og indretning er bevaret stort set uændret.

- Den eneste ændring, vi har foretaget, er at fjerne en dør, der adskilte stueetagen og førstesal i to beboelseslejligheder. Ved at fjerne døren er huset genskabt, som det var oprindeligt – nemlig som et enfamiliehus i to etager. Køkkenet, som på et tidspunkt er blevet udskiftet, genskaber vi som et Bedre Byggeskik-køkken, forsynet med de originale køkkenlåger, der heldigvis stod bevaret i kælderen,

Per Troelsen, projektleder

.

På vejens højeste punkt

Ejendommen, der er opført i svinget mellem Bakkekammen og Møllevangen på vejens højeste punkt, består af en hovedbygning med stueplan, førstesal og kælder. På den ene side af hovedbygningen er der garage, staldbygning og vognport og til den anden side et mindre havehus.

Det hele fremstår meget symmetrisk, og på begge sider er der lukket af med et hvidt stakit. Alle bygninger er opført i gule mursten, og tagene er lagt med røde tagsten.

Til ejendommen hører også en over 5.000 kvm stor fredet, smukt anlagt og meget velbevaret have, hvorfra der i sin tid – inden træer og buske voksede til – var fri udsigt over Holbæk Fjord.

Holbæk: Arnestedet for Bedre Byggeskik

At det netop er i Holbæk, at en af landets fineste eksempler på Bedre Byggeskik skal findes, er ingen tilfældighed. Da den nye arkitekturretning spirede frem i begyndelsen af 1900-tallet, kom den vestsjællandske by, og særligt området ved Bakkekammen, til at udgøre et særligt arnested for Bedre Byggeskik-bevægelsen – ikke mindst i kraft af de lokale arkitekter Ivar Bentsen og Marius Pedersen. 

I de følgende årtier stod Ivar Bentsen og Marius Pedersen bag størstedelen af nybyggeriet på Bakkekammen, herunder også ejendommen nr. 40.


(Foto: Elever foran Bygmesterskolen i Holbæk omkring 1930´erne) 

– Både hovedbygningen og sidebygningerne samt havepavillonen og haveanlægget fremstår meget autentisk og velbevaret. Der er gennem tiden kun foretaget ganske få ændringer i indretningen af den 680 kvm store ejendom, og for os – der hver dag arbejder med restaurering og bygningsbevaring - er dette udgangspunkt jo det bedst tænkelige: En næsten uberørt tidslomme, som vi blot skal restaurere nænsomt, siger Per Troelsen.

Når restaureringen er færdig i 2018, skal den store villa lejes ud, så den igen kan danne ramme om en families liv, men inden da - onsdag den 11. oktober - er der mulighed for at komme med arkitekten på arbejde og opleve den fine villa, mens den restaureres.