x

Teams valgt til at give tilbud på strategisk udvikling af Stengårdsvej, Esbjerg

Nyhed

26. januar 2018

De tre tværfaglige teams Team Vandkunsten, Team Lendager og Team COWI er udvalgt til at udvikle en langsigtet, strategisk udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg. Det er partnerskabet bag initiativet By i balance, som har udvalgt de tre teams i første runde af udvælgelsesprocessen. Esbjerg Kommune, boligforeningen Ungdomsbo og Realdania står bag By i balance i Esbjerg.

Stengårdsvej er ét af tre pilotprojekter i Realdanias initiativ By i balance. Visionen er, at det udsatte boligområde over tid omdannes til et velfungerende bykvarter i sammenhæng med den omkringliggende by.

Den strategiske udviklingsplan skal danne en ny stærk, fælles fortælling for boligområdet og den omkringliggende by. Planen skal på den måde danne baggrund for beslutninger og investeringer i boligområdet frem mod 2040, og dermed sætte en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning for at omdanne Stengårdsvej – socialt, funktionelt og mentalt.

Samtidig skal planen trække på de planer og samarbejder, som allerede er i gang i boligområdet. For eksempel masterplanen for Jerne-området og de ud-dannelsesinstitutioner, der ligger i området. Tre folkeskoler er også i gang med ambitiøse udviklingstiltag i samarbejde med forskellige lokale virksomheder og fonde. Derudover er en helhedsplan for Stengårdsvej ved at blive realiseret. Den omfatter blandet andet renovering af boliger og et nyt medborgerhus.

De tre teams er valgt på baggrund af stor tværfaglighed, gode referencer og en fin opgaveforståelse. I løbet af februar skal de hver især arbejde videre med tilbud på planen. Blandt andet med, hvordan beboerne og andre lokale borgere inddrages og virksomheder inddrages i udviklingsplanen. I marts udpeges det team, som skal være rådgivere på den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej. 

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen
Projektchef, Realdania
T: 20 98 93 64
E: bje@realdania.dk

Peter Sandager
Direktør, Ungdomsbo
T: 76 13 50 51
E: ps@ungdomsbo.dk

Hans Kjær
Direktør
Teknik og Miljø
Esbjerg Kommune
T: 76 16 13 00