x

Hvordan påvirkes vi af støj fra naboen?

Viden

24. april 2018

Der er god grund til at gå ud fra, at nabostøj har de samme sundhedsskadelige konsekvenser på os som mennesker, både når det gælder dårligere søvnkvalitet og et generelt øget stressniveau. Derfor støtter Realdania et nyt antropologisk projektet ’Hvad er nabostøj’, som skal bidrage med ny forskning på området.

Indtil nu har forskning inden for støj især handlet om, hvordan trafikstøj – primært fra tog og veje, men også fra lufthavne – påvirker vores sundhed. Her ved man, at særligt søvnkvaliteten falder, og dermed påvirkes vores helbred, livskvalitet og evne til at arbejde koncentreret.

En kompleks form for støj

Nabostøj som fænomen er imidlertid næsten ikke belyst af forskningen, sandsynligvis fordi det oftest er en kompleks form for støj, som er sammensat af forskellige lyde fra trin, tale, musik, fjernsyn, husspektakler og lignende. Den sparsomme forskning på området peger på, at gener fra lydene kan være svære at definere, da de hænger sammen menneskelige associationer, følelser og den relation man har med den, der producerer lydene.
 
Projektet ’Hvad er nabostøj’ skal derfor supplere den eksisterende forskning inden for støj med kvalitative undersøgelser af, hvordan støj opleves.

Det er Institut for Antropologi på Københavns Universitet, der skal udføre projektet, og de første resultater forventes klar ultimo 2019.

 

Kontakt

Lennie Clausen
Programchef
E: lc@realdania.dk