x

Nu får kommunerne en håndsrækning til at finde deres værdifulde kulturmiljøer

Pressemeddelelse

27. juni 2018

Arkitektskolen Aarhus inviterer nu LAG-kommuner til få kortlagt værdierne i deres kulturmiljøer, så deres potentialer kan udvikles positivt.

test

En bevilling fra Realdania på 5 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus giver nu mulighed for at screene kulturmiljøer i 30 LAG-kommuner frem til 2020. 

”Vi har på Arkitektskolen Aarhus et stort fokus på de bebyggede helheder, som findes rundt om i landet og i mange tilfælde udgør et værdifuldt kulturmiljø,” fortæller professor Mogens A. Morgen fra fagområdet Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus.

”Vi har siden 2015 arbejdet intenst med at screene og udpege værdien af kulturmiljøer i 22 LAG-kommuner. Og med den viden, vi har fået, har vi udviklet en ny metode til screening af kulturmiljøer, som på en enkel måde kan gøre de bebyggede kulturmiljøers værdier og potentialer synlige. Nu er vi glade for, at vi takket være samarbejdet med Realdania, kan fortsætte med at screene kulturmiljøer i yderligere 30 LAG-kommuner. 

Deadline for ansøgning er den 27. juli

De inviterede kommuner skal søge om en screening af deres kulturmiljøer senest den 27. juli hos Arkitektskolen Aarhus.

 I første omgang udvælges 20 kommuner. De sidste 10 vælges senere på baggrund af de indsendte ansøgninger.

Screening, forskning og en ny efteruddannelse

Arkitektskolen Aarhus bidrager selv med yderligere 6,5 mio. kr., der sammen med bevillingen fra Realania også skal styrke forskningen på området og stille en helt ny efteruddannelse i kulturmiljøer til rådighed.

Arkitekt og projektleder Eske Møller siger om Realdanias støtte: ”Ofte findes de væsentligste bygningskulturelle værdier og det største udviklingspotentiale i de samlede kulturmiljøer. Det er derfor vigtigt, at finde landets bedste kulturmiljøer og indkredse deres bærende værdier, så de kan sikres og bidrage til en positiv udvikling i kommunerne. Især kommuner i landdistreikterne har ofte et stort udviklingspotentiale.

En hjælp til kommunerne

Kommunerne overtog opgaven med at udpege og sikre kulturmiljøer fra amterne i 2007. 

”Men vi kan se, at mange, især mindre kommuner, har svært ved at overkomme opgaven med at udpege og bevare kulturmiljøer. Derfor kan den metode, som vi arbejder med, gøre det nemmere for kommunerne at få indblik i deres fine kulturmiljøer på en faglig forsvarlig måde og samtidig gøre værdien af dem synlige for os alle,” fortæller lektor Simon Ostenfeld Pedersen, der er projektleder for Screeningen af Danmarks kulturmiljøer på Arkitektskolen Aarhus.

  • LAG står for Lokal Aktionsgruppe og er en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU. LAG-programmet dækker 56 af landets 98 kommuner.
  • Rundt om i landet findes fine bebyggede helheder, som hver især udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Et kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der f.eks. er opstået omkring et lokalt skibsværft, en sukkerproduktion, en landsby, en købstad eller et fiskerleje ved stranden.

    Kulturmiljøerne skaber en historisk bevidsthed, som vi bruger til at danne os forestillinger om fortiden og til at forstå os selv.

Kontakt

Lektor Simon Ostenfeld Pedersen, Arkitektskolen Aarhus
T: 42 42 54 42

Projektleder og arkitekt Eske Møller, Realdania
T: 30 30 53 45