x

Naturskjulet er det første af sin slags i Danmark og er konstrueret til ubemærket at indgå i den omkringliggende natur som et flydende skjulested. 

Det er Aage V. Jensen Naturfond, Fugleværnsfonden og Realdania, der sammen har udviklet naturskjulet ud fra et ønske om at skabe en ny form for skjul, hvor fuglene kan opleves helt tæt på uden specialudstyr og i højde med vandoverfladen. 

Det ligger for enden af en 25 meter plankesti midt ude i rørskoven og er forsynet med envejsruder, der sikrer at fuglene ikke kan kigge ind, men som giver et optimalt udsyn til betragteren.  

”Hvis man sidder nogenlunde roligt og ikke larmer alt for meget, så opdager fuglene ikke, at der sidder mennesker kun ganske få centimeter fra dem. Lidt som at sidde hjemme i stuen og studere fuglene på foderbrættet, her er vi blot i den vilde natur. Det giver en enestående og helt anderledes oplevelse end fugletårnenes overordnede udsyn over et givent område,” siger projektets initiativtager, Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen.
 

Natur for alle  

Naturskjulet, der er tænkt som en prototype, der kan videreføres til andre naturområder, er i første omgang placeret i Fugleværnsfondens naturreservat Tryggelev Nor på Sydlangeland, som udgør et varieret vådområde og indeholder rige bestande af vandfugle, vadefugle og rovfugle, og som garanterer stor aktivitet i stort set alle sæsoner. 

”Vi har ventet længe på at kunne tilbyde denne helt specielle oplevelse til vores mange besøgende, og vi håber selvfølgelig at kunne lokke en endnu bredere vifte af naturgæster til. I Fugleværnsfonden er natur for alle, og vi vil gerne bidrage til en større forståelse for den igennem de mange fantastiske oplevelser, der findes derude,” siger Fugleværnsfondens projektleder Jørn Dyhrberg Larsen.
 
 

Kontakt

Jørn Dyhrberg Larsen
Projektleder i Fugleværnsfonden
Tlf. 33 28 38 55

Stine Lea Jacobi
Programchef i Realdania
Tlf. 21 74 77 25