x

Klimavenligt træhus bliver ramme om fællesskaber i Nærheden

Nyhed 25. marts 2021

I den nye bydel Nærheden, som Realdania By & Byg står bag i Hedehusene, er spaden nu stukket i jorden til det første ”kvarterhus”. Huset skal være ramme om fællesskaber i den hastigt spirende bydel - og så bliver det et CO2-venligt træhus.

Mere end 1.000 er allerede flyttet ind i den nye bydel Nærheden i Hedehusene, og nu får de snart en ny ramme for det fællesskab, som er en hjørnesten i byudviklingsprojektet.

Bydelens første såkaldte kvarterhus er nemlig nu på vej, efter at NærHeden P/S torsdag den 25. marts tog det første spadestik til det nye fælleshus.

- Som en CO2-venlig ramme om fællesskaberne i Nærheden kan man i høj grad sige, at det nye kvarterhus fremmer både den miljømæssige og sociale bæredygtighed i projektet. Det er med til at gøre Nærheden til et eksempelprojekt for andre danske byer og for byggebranchen, når det handler om at indrette forstæderne på nye og bæredygtige måder, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg, som udvikler Nærheden i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune.

CO2-reduktion i både opførelse og drift

Kvarterhuset opføres i træ med stort fokus på at minimere CO2-udledningen, både under selve byggeriet og i den efterfølgende drift.

Beliggenheden bliver helt central i den nye bydel som nabo til en stor dagligvarebutik, en kommende skole og bydelens nye grønne hjerte Skoleparken, som NærHeden P/S også er i gang med at anlægge.

Huset er det første af i alt tre kvarterhuse i Nærheden. Det ca. 250 m2 store hus kommer til at rumme køkken og grovkøkken og to rum i forskellig størrelse til brug for fællesspisning, kulturelle arrangementer, møder og lignende. Formålet med kvarterhusene er at give beboerne gode fællesfaciliteter og at styrke fællesskabet i hele bydelen.

Det nye kvarterhus forventes at blive indviet omkring september i år. De næste to kvarterhuse, som opføres i de kommende år, kommer til at rumme andre typer faciliteter.

Dialog med beboerne

NærHeden P/S har forud for projektet været i dialog med bydelens beboere, som skal have glæde af huset. Her har beboerne netop været med til at pege på, at det første kvarterhus skulle have lokaler til møder og spisning, mens de senere huse for eksempel kan rumme værksteder og gæsteværelser.