x

Kom til debat om fremtidens daginstitutioner

Pressemeddelelse

1. juni 2015

Kan vi forbedre de fysiske rammer i daginstitutionerne, så både børnenes trivsel og indlæringsevne bliver bedre?

Realdania har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet en række modelprogrammer, der skal inspirere og hjælpe udviklere med at skabe mere kvalitet i fremtidens institutioner og anvise muligheder for at kunne tilbyde mere differentierede tilbud i optimale rammer.

Et af modelprogrammerne handler om daginstitutioner, og om hvordan man optimerer de fysiske rammer, så børns trivsel og læring sættes i højsædet.

På baggrund af dette inviterer Modelprogram i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, til et temamøde, hvor der tages udgangspunkt i kreativitet og pædagogiske teorier, der kan inspirere til forandring og udvikling af de fysiske rammer i de danske dagsinstitutioner.

Tirsdag den 2. juni kl. 15:00-17:00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K

Arrangementet er gratis og tilmelding sker på tilmelding@bygherreforeningen.dk.