x

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Pressemeddelelse

3. marts 2006

2005 var et år med stor aktivitet for Fonden Realdania.
Porteføljen af igangværende projekter var på 259 projekter ved årets udgang. Årets uddelinger og uddelingsrelaterede investeringer udgjorde 1.110 mio. kr., og investeringsafkastet blev på 28,1%. Begge resultater er væsentligt bedre end i 2004.

Realdania finansierede projekter i det byggede miljø med et samlet beløb på 1.110 mio. kr. i 2005. Der er tale om så forskelligartede projekter som udviklingen af programmet for Det Gode Hospice, igangsættelsen af kampagnen for Fremtidens Landbrugsbygninger, etableringen af Byggeriets Innovation, konkrete bud på Bedre Cykelparkeringer i byerne, udviklingen af en ny Strandpromenade i Esbjerg, sikringen af Is- og barkehusene på havnen i Lynæs og Himmelrummet på toppen af kunstmuseet ARoS. Også et serviceeftersyn af Huseftersynsordningen, som i ti år har været anvendt af flere hundrede tusinde familier i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, er det blevet til.

”Vi lægger vægt på ikke kun at have blik for det store, men også for det store i det små. Derfor støtter vi bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle det byggede miljø i Danmark” siger adm. direktør Flemming Borreskov.

Årets investeringsafkast blev på 6.890 mio. kr. Det giver en forrentning på 28,1%. Realdania forvaltede en investeringsformue på 30,9 mia. kr. ved udgangen af 2005.

Realdania har i løbet af 2005 anbragt midler i ti nye porteføljer med det formål at opnå et bedre forhold mellem afkast og risiko. Det drejer sig om: To globale obligationsporteføljer, en dansk aktieportefølje, tre globale aktieporteføljer, en ejendomsfond og tre Private Equity fonde. Med udgangen af året forvaltes de almindelige investeringer i 16 porteføljer, heraf forvaltes 13 eksternt og 3 internt.

Det regnskabsmæssige resultat for 2005 blev et overskud på 5.559 mio. kr. efter skat. Det er bedre end 2004, hvor resultatet var 2.994 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 29.785 mio. kr. pr. 31. december 2005.

”De første fem år - og i særlig grad 2005 - er gået godt. Det gælder både investeringssiden og de filantropiske aktiviteter. Vi havde i de første år naturligt nok meget fokus på at formulere idegrundlag og strategier, ligesom vi havde fokus på at etablere virksomheden og på de projekter, vi valgte at gå ind i. I dag er vi i langt højere grad etablerede med mere fokus på at sikre kvaliteten i de igangværende projekter” siger adm. direktør Flemming Borreskov.

Ved årsskiftet havde Realdania en samlet portefølje på 259 igangværende projekter fordelt på 45 flagskibe og 214 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i disse projekter er på mere end 6,4 mia. kr., hvoraf Realdania finansierer cirka 2,6 mia. kr.

Realdania har i de seneste fem år været med til at igangsætte, kvalitetssikre og finansiere 584 forskelligartede projekter rundt om i Danmark. 325 af dem er på nuværende tidspunkt realiserede. Alle vil på kortere eller længere sigt kunne betyde noget godt for livskvaliteten i byen, i byggeriet og i bygningsarven rundt om i Danmark.

I 2005 har vi for første gang kunnet være med til at indvie nogle af de større projekter, hvor Realdania har været med fra idéstadiet. Det drejer sig blandt andet om de fem nye byrum, der tilsammen udgør Frederiksberg Nye Bymidte, tilbygningen til kunstsamlingen Ordrupgaard i Gentofte og omdannelsen af den gamle Skjødtgården i landsbyen Vestrup ved Randers til 14 almene boliger.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

Download Årsrapporten 2005