x

Fonden Realdanias årsrapport 2003 offentliggjort

Pressemeddelelse

2. april 2004

2003 har været et aktivt år for Fonden Realdania med mange små og store initiativer over hele landet. Det bredtfavnende aktivitetsniveau bekræfter, at Realdania er blevet en væsentlig aktør i det byggede miljø. Nogle af vores projekter er allerede synlige i landskabet, mens mange endnu er på vej, foreligger i skitseform eller er i projekteringsfasen.

Og netop projekteringsfasen er af stor betydning for Fonden Realdania. Her kan vi ofte virke som katalysator for igangsættelse af byggeprojekter. Både helhedsplanen for Kronborg og idékonkurrencen om genanvendelsen af kulturhistoriske bondegårde er gode eksempler på, hvordan Realdania med en proaktiv indsats medvirker til at kvalificere projekter og fører dem fra tegnebræt til virkeliggørelse.

Fonden Realdania er med både små og store projekter bredt repræsenteret i Danmark. Lige fra Musikkens Hus i Aalborg over etableringen af den europæiske højskole Performers House i Silkeborg og bybevaringen af Christiansfeld til nye byrum i Kerteminde og Ringe samt genskabelsen af haveanlægget på Ledreborg Slot og tilbygningen til Rønne Theater. København og omegn bliver naturligvis ikke glemt, og her kan eksempelvis nævnes moderniseringen af Louisiana, udbygningen af Ordrupgaard og projekteringen af Norman Fosters utrolige elefanthus i Københavns Zoo.

Ovenstående er eksempler på store og meget synlige projekter. Men også de mindre projekter har Realdanias opmærksomhed: Udviklingsprogrammet BYGiNORD med fokus på effektivisering af byggeprocessen, etableringen af Center for Herregårdsforskning, tilgængeligheden for handicappede i Tivoli og den socialt rystende fotoudstilling ”Eventuelle Pårørende” er blot nogle få eksempler på bredden i Realdanias engagementer.

Årets resultat blev et overskud på 2.801,5 mio. kr. efter uddelinger og skat mod et underskud på 2.313,0 mio. kr. i regnskabsåret 2002. Egenkapitalen udgør herefter 21.353,3 mio. kr. pr. 31. december 2003. Resultatet af Realdanias investeringsvirksomhed i 2003 blev et afkast på 18% p.a. Samlet betragtet må resultatet for 2003 anses for tilfredsstillende.

Overskuddet i 2003 er blandt andet en konsekvens af en fastholdelse af Realdanias investeringsstrategi, udmøntningen i den taktiske aktivfordeling og de faktiske investeringsdispositioner gennem 2003.

Investeringsområdet bidrager til årets resultat med knap 729 mio. kr., mens uddelingerne og de uddelingsrelaterede investeringer på fondsområdet tilsammen udgør knap 566 mio. kr. Udgifterne til virksomhedsstyringen, herunder til foreningsaktiviteterne udgør godt 14 mio. kr. Det giver et samlet resultat på knap 149 mio. kr. før skat og værdireguleringer m.v. Skatten udgør knap 148 mio. kr. i 2003.

 

Yderligere oplysninger 
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

Sektorregnskab for Fonden Realdania   
   

 Sektorområde (i mio. kr.)                                    2003
 Investeringsvirksomheden                                   728,8
 Fondsvirksomheden                                 - 565,6
 Resultat før skat, værdireguleringer m.v.                                         148,4
 Værdireguleringer m.v.                                 2.800,2
 Resultat før skat                                 2.940,0
Skat                                   - 147,5
Resultat                                 2.801,5