x

Realdanias årsrapport 2002 offentliggjort

Pressemeddelelse

4. april 2003

I 2002 støttede Fonden Realdania 125 forskellige projekter inden for det byggede miljø med et samlet beløb på 306 mio. kr. Hertil skal lægges engagementer i særlige ejerskaber for 12,5 mio. kr.

Vi har engageret os aktivt i en række store projekter rundt om i Danmark. Projekter som i de kommende år vil præge udviklingen lokalt, regionalt og på landsplan. Det gælder projekter så som syv Bedre Byrumsprojekter, kvartercenteret Sophienholm ved Hillerød med bl.a. skole- og fritidsfaciliteter, etableringen af Bygningskulturelt Råd med Rådvad Centret, bybevaringsprojektet i Christiansfeld, udviklingen af Kolding bymidte, Kulturcentret Fuglsang på Lolland, og restaureringen af herregården Ledreborgs haveanlæg. Vi har samtidig sat initiativer i gang, som skal være med til at hæve kvaliteten i byggeriet. Både når det gælder nybyggeri og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Eksempler på det er Lisbjerg ved Århus, hvor der skal anlægges et helt nyt byområde, og etableringen af almene boliger i en gammel landejendom i Nørhald Kommune og en række mindre projekter på danske gårde og herregårde med det formål at bevare og udvikle det gode håndværk og bedre byggeskik.

Realdania kom ud af 2002 med et positivt regnskabsresultat på knap 389 mio. kr. før skat, værdireguleringer m.v., hvilket svarer til forventningerne. Investeringsområdet bidrager til årets resultat med knap 754 mio. kr., mens uddelingerne til almennyttige og almenvelgørende formål på fondsområdet samt udgifterne i forbindelse med fonds- og foreningsaktiviteter tilsammen udgør knap 365 mio. kr. Dette giver et samlet resultat på knap 389 mio. kr. før skat, værdireguleringer m.v. Skatten udgør i 2002 knap 190 mio. kr., og dermed er resultatet før værdireguleringer positivt med cirka 199 mio. kr.

Realdanias investeringsstrategi er baseret på den meget lange investeringshorisont, og det betyder, at størstedelen af formuen er placeret i værdipapirer, hvor børsnoterede aktier udgør en væsentlig del. Resultatet af investeringsvirksomheden blev et afkast på minus 8,4 % før skat.

Den regnskabsmæssige værdiregulering af Realdanias værdipapirbeholdning på 18.552 mio. kr. medfører et minus på 2.512 mio. kr., hvilket giver et samlet resultat på minus 2.313 mio. kr. I lyset af den generelle negative udvikling på aktiemarkederne, må resultatet siges at være forventeligt.

Fonden Realdania arbejder inden for det byggede miljø og har til formål at øge livskvaliteten i det byggede miljø overalt i Danmark. I midten af 2002 begyndte vi at bruge det registrerede binavn Fonden Realdania i hele vores virksomhed, i stedet for hovednavnet  Foreningen Realdanmark. Med brugen af navnet Fonden Realdania ønsker vi at understrege, at vi har skabt en helt ny virksomhed, der tager sig af nye opgaver. Dette sker i dyb respekt for de historiske rødder, der går tilbage til 1851, hvor den første kreditforening blev dannet.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

 Sektorområde  (i mio. kr.)                    2002

 Investering

 Fond

 Forening

                   753,5

                  -341,1

                   - 23,5

 Resultat før skat, værdireguleringer mm.

 Værdireguleringer mm. 

                   388,9

              - 2.512,2

 Resultater før skat                - 2.123,3
 Skat                   - 189,7
 Resultat                                                                                                   -2.313,0