x

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2009

Pressemeddelelse

11. marts 2010

Realdania kom ud af 2009 med et resultat på 5,9 mia. kr. Det anses for tilfredsstillende. Den finansielle uro fortsatte i 2009, men samlet blev 2009 er godt år for Realdania.

Realdanias filantropiske aktiviteter i 2009 har i lighed med tidligere år været markante og betydende for udviklingen i det byggede miljø bredt i Danmark. Realdania er involveret i mere end 500 filantropiske projekter til en samlet projektøkonomi på 16 mia. kr. Realdanias andel udgør 8,7 mia. kr.

Årets samlede resultat af den filantropiske virksomhed blev en udgift på 575 mio. kr. I 2008 var beløbet en udgift på 1.159 mio. kr. Nedgangen i de samlede bevillinger fra 2008 til 2009 skal ses i lyset af finanskrisen. Den filantropiske aktivitet har i 2009 primært været målrettet udvikling, sikring og færdiggørelse af de igangværende projekter.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 20,2 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 37 porteføljer. Der er i løbet af året sket en yderligere spredning af investeringsaktiverne. Alene i 2009 er der etableret 10 nye porteføljer fordelt på fem nye obligationsporteføljer, fire nye aktieporteføljer samt én ny ejendomsportefølje. Årets investe­ringsafkast udgør i alt et overskud på 6,6 mia. kr., svarende til et afkast på 45,5 % mod et underskud på 13,7 mia. kr. året før (-45,6 %). Det samlede resultat af investeringsvirksomheden udgør et overskud på 6,5 mia. kr. mod et underskud på 13,7 mia. kr. i 2008.

Samlet set blev årets resultat for Realdania et overskud på 5,9 mia. kr. efter skat. Det tilsvarende resultat var -14,7 mia. kr. i 2008. Egenkapitalen udgør herefter 19 mia. kr.

Realdania valgte i første halvår 2009 at prioritere sikring og færdiggørelse af allerede igangværende filantropiske projekter frem for igangsættelse af nye. I sidste halvår har der også været fokus på igangsættelse af nye, mindre og mellemstore projekter spredt rundt i landet med sigte på at udvikle og forbedre det byggede miljø. Der blev i 2009 igangsat 114 nye projekter, hvoraf godt 50 har relation til et eller flere af Realdanias tre særlige indsatsområder: Sundhed og social bæredygtighed, Miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed samt Forstæderne i forvandling.

Eksempler på nye filantropiske aktiviteter:

 • Realdania støtter etableringen af et bosted for psykisk udviklingshæmmede unge i et andelssamfund i Hjortshøj
 • Realdania har sammen med Lokale- og Anlægsfonden taget initiativ til sundhedscall’et En god omvej, hvor landets kommuner inviteres til at deltage i en konkurrence om at skabe de mest kreative og eksperimenterende forslag til nye bevægelsesfremmende muligheder i lokalområderne.
 • Ti kommuner i hovedstadsregionen er gået sammen med Realdania om at skabe en ny byvision for byerne langs Ring 3.
 • I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse skal Realdania udvikle og realisere syv nye rådgivningscentre for kræftramte og deres pårørende
 • Uvikling og realisering af fremtidens kultur- og bevægelseshus KU:BE i samarbejde med Frederiksberg Kommune
 • Bygningskultur 2015 er igangsat i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Initiativet skal over en 5-årig periode sætte fokus på den danske bygningsarv
 • Gennem en række aktiviteter skal det nyetablerede Boligøkonomisk Videncenter over de næste 3 år skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark.
 • I samarbejde med Samsø kommune etablerer Realdania et helt nyt byrum omkring Anton Rosens Hus i Tranebjerg
 • Et nyt og anderledes klub- og aktivitetshus er under opførelse i Rønne. Det sker i samarbejde med IK Viking Rønne Atlektik og Motion
 • Et tidligere sildekassehus i Glyngøre blev renoveret og genanvendt som forsamlingshus i samarbejde med Glyngøre Borger- og Erhvervsforening
 • Udstillingen Fremtidens Arkitektur er grøn blev set af mange på Louisiana

 

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66