Repræsentantskabsmøde i Realdania

28. april 2016

Realdania afholdt torsdag den 28. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2015.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

    • Carsten With Thygesen – genvalg

    • Mette Kynne Frandsen – nyvalg

 

Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

Kontakt

Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania
T: 29 69 52 49

{{ title }}

{{ description }}