x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse

28. april 2016

Realdania afholdt torsdag den 28. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2015.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

    • Carsten With Thygesen – genvalg

    • Mette Kynne Frandsen – nyvalg

 

Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

Kontakt

Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania
T: 29 69 52 49