x

Foreningen RealDanmark får ny direktion

Pressemeddelelse

3. november 2000

Generalforsamlingen godkendte den 30. oktober 2000 en ny formålsparagraf som lyder således:
 
Foreningens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Endvidere kan Foreningen drive investeringsvirksomhed. Foreningen har på grund af tilknytningen til Realkredit Danmark A/S en aktiebesiddelse i moderselskabet for Realkredit Danmark A/S.
 

Foreningen Realdanmark skal fremover udføre selvstændig virksomhed og bestyrelsen har derfor besluttet pr. dags dato at ændre sammensætningen af direktionen.

 

Flemming Borreskov er udnævnt til administrerende direktør

 

Flemming Borreskov, 51 år, er cand.polit. fra Københavns Universitet. Flemming Borreskov kommer fra en stilling som direktør i RealDanmark A/S. Flemming Borreskov blev i 1991 ansat som fagdirektør i Realkredit Danmark A/S og blev i 1995 udnævnt til salgsdirektør. Flemming Borreskov blev i 1998 udnævnt til direktør og medlem af Realkredit Danmark A/Schr(39) direktion.

Finn Bartholdy er udnævnt til direktør 

Finn Bartholdy, 49 år, er bankuddannet og kommer fra stillingen som underdirektør og chef for direktionssekretariatet i Realkredit Danmark A/S. Finn Bartholdy blev i 1985 ansat i Realkredit Danmark A/S og har siden 1989 beklædt forskellige chefstillinger i virksomheden.

Direktionen vil i en igangsætningsfase - som strækker sig frem til sommeren 2001 - arbejde med at få udmøntet Foreningen Realdanmarks virke efter den netop godkendte formålsparagraf, herunder fastlægge strategier og handlingsplaner for Foreningens fondsvirksomhed, som skal ske gennem RealDanmark Fonden.

Henvendelser kan rettes til formanden for Foreningen RealDanmarks bestyrelse, Jørgen Nue Møller, på telefon 32 57 19 30