x

500 mio. kr. til det byggede miljø fra Foreningen Realdania i 2001

Pressemeddelelse

3. april 2002

Foreningen Realdanmark uddelte godt 250 mio. kr. til almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø, og hertil kan lægges særlige investeringer med et element af støtte på andre knap 250 mio. kr. eller i alt en halv milliard kr. fra Foreningen Realdanmark til det byggede miljø i Danmark i 2001. Årsrapporten kan hentes i pdf format her 

Årsrapporten for Foreningen Realdanmarks første arbejdsår er netop offentliggjort. Foreningen kom ud af 2001 med et positivt regnskabsresultat på knap 505 mio. kr. før værdireguleringer og skat.

Investeringsområdet bidrager til årets resultat med knap 809 mio. kr. Fondsområdet - uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål - samt omkostninger til drift, etablering, foreningssekretariat m.m. påvirker resultatet med et samlet minus på knap 304 mio. kr. Det giver et resultat før skat og værdireguleringer på knap 505 mio. kr.

Skatten påvirker regnskabet med et minus på knap 227 mio. kr., hvorefter resultatet før værdireguleringen af værdipapirbeholdningen er positivt med godt 278 mio. kr.

Den regnskabsmæssige værdiregulering af Foreningens værdipapirbeholdning på over 20.800 mio. kr. medfører et minus på 804,6 mio. kr., hvilket giver et samlet resultat på minus 526,4 mio. kr. mod et positivt resultat på 2.219,9 mio. kr. i 2000.

Årets resultat anses dog - under hensyntagen til den generelle negative udvikling på aktiemarkederne - som acceptabelt.

Det samlede resultat er på afgørende vis påvirket af kurstabet på aktiebeholdningen på 819,8 mio. kr. Tabet hænger sammen med den generelle negative kursudvikling på aktier i 2001, hvilket også ramte Foreningens store beholdning af Danske Bank aktier. Det skal dog bemærkes, at aktien klarede sig relativt bedre end hovedparten af de øvrige KFX-aktier.

Endvidere er resultatet negativt påvirket af, at Foreningen betalte knap 227 mio. kr. i skat. Uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål samt urealiserede tab og gevinster på aktier påvirker ikke Foreningens skattepligtige indkomst.

Foreningens egenkapital er faldet med godt 543 mio. kr. fra ultimo 2000 til ultimo 2001 til godt 20.854 mio. kr. Faldet skyldes hovedsagelig det nævnte kurstab på aktier.

Foreningen Realdanmark blev etableret i sin nuværende form i forbindelse med fusionen i oktober 2000 mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S. Foreningen har to hovedaktiviteter: Investeringsområdet og fondsområdet, hvorfor de væsentligste aktiviteter er investering i primært aktier og obligationer samt uddeling hvert år af mindst 200 mio. kr. til almennyttige og almenvelgørende formål primært inden for det byggede miljø og bredt fordelt i Danmark.

Aktivitet/område                            i mio. kr. 2001  
Investeringsområdet  808,6 
Fondsområdet -256,6
Foreningsområdet -13,8 
Ledelse, kommunikation samt etablering -33,3 
Resultat før værdireguleringer og skat 504,9
Værdireguleringer -804,6 
Skat -226,7
Resultat inkl. værdireguleringer og skat -526,4 


For yderligere information, kontakt: 

Adm. direktør
Flemming Borreskov, tlf. 70 11 66 66