x

Danmark får et Bygningskulturelt Råd

Pressemeddelelse

30. oktober 2002

Betydende kræfter, der arbejder med fredning og bevaring af bygninger i Danmark, samles nu ét sted, nemlig i det nyoprettede Bygningskulturelt Råd, som skal være en fællesrepræsentation for foreninger og brancher inden for bygningsbevaring og bygningskultur i bred forstand. Samtidig sikres den fremtidige drift af Raadvad Centret. Bevaringschef Jørgen Nordqvist, Nationalmuseet, er netop ansat som adm. direktør. Det nye initiativ hilses velkommen af kulturminister Brian Mikkelsen.

”Målet er at koordinere mange kræfter, der virker for fremme af bygningskulturen i Danmark. Endvidere vil rådet fastlægge de overordnede rammer for den fremtidige drift af et reorganiseret Raadvad Center,” siger bevaringschef og medlem af Nationalmuseets direktion, Jørgen Nordqvist, som netop er ansat som adm. direktør i Bygningskulturelt Råd. Han tiltræder stillingen pr. 1. december 2002.

Hovedkræfterne bag det nye initiativ er Bygnings Frednings Foreningen, BYFO og Landsfor-eningen for Bygnings- og Landskabskultur, BY & LAND. Desuden forventes over 35 forskellige ejerforeninger, interesseforeninger, brancheorganisationer i byggeriet samt offentlige og selvejende institutioner at tilslutte sig initiativet.

Godt initiativ, siger ministeren

Fonden Realdania støtter etableringen af rådet med i alt 25 mio. kr. fordelt over de kommende fem år. Og Realdania vil desuden investere i et hus, der skal danne rammen om rådets aktiviteter og tjene som arbejdssted for sekretariatet og de tilknyttede foreninger.

”Et udvidet samarbejde og en øget udveksling af informationer mellem offentlige og selvejende institutioner samt private foreninger og brancher på et så væsentligt område som det bygningskulturelle, kan jeg kun hilse særdeles velkommen,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.

”Det er et godt initiativ at få samlet og koordineret de interesser, der arbejder inden for bygningsbevaring og bygningskultur i bred forstand,” siger kulturministeren.

Raadvad Centret sikres

”Bygningskulturens sag vil blive styrket gennem etableringen af Bygningskulturelt Råd og de tilhørende virksomheder. Samtidig sikres Raadvad Centret en naturlig forankring," siger adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, og han tilføjer:

”Et af Realdanias fokusområder er at støtte et større folkeligt kendskab til bl.a. godt håndværk og bedre byggeskik. Netop på dette felt har Raadvad Centret ydet en gedigen indsats gennem flere år. Det falder derfor naturligt i denne sammenhæng at sikre centret et fremtidigt eksistensgrundlag.”

BYFOs initiativ

BYFO tog i foråret 2001 initiativ til de drøftelser blandt betydende aktører, som førte til etableringen af Bygningskulturelt Råd. Bestseller Fonden donerede 450.000 kr. til dækning af det forberedende arbejde.

Formanden for BYFO, Birthe Iuel, ser frem til i dette forum at få samlet kræfterne, at få skabt overblik og koordination og således tilvejebringe en langt større effekt af de økonomiske midler, der fremover bliver tilført området. ”Et mål er at arbejde for en opprioritering af bevaringen af både fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark inden for de givne økonomiske rammer,” siger Birthe Iuel.

Styrker den folkelige interesse

”Med det nye råd får vi både fysisk og organisatorisk skabt et fælles udgangspunkt, som gør det muligt i endnu højere grad at styrke den folkelige interesse for bygningsbevaring og at finde, analysere og vurdere ny viden, der kan fremme vedligeholdelse og videreudvikling af bygningskulturen i Danmark,” siger formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, BY & LAND, Henrik B. Hoffmeyer.

Den øverste myndighed i Bygningskulturelt Råd bliver Rådet, der får omkring 40 medlemmer. Derudover vil væsentlige offentlige aktører deltage i Rådets faglige arbejde. Rådet udpeger et præsidium på 8 medlemmer, der fungerer som Bygningskulturelt Råds forretningsudvalg. Den adm. direktør står for den daglige ledelse.

Yderligere oplysninger hos:

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, 70 11 66 66
Bevaringschef Jørgen Nordqvist, Nationalmuseet, 33 47 35 00