x

Feldballe økologicenter

Pressemeddelelse

3. juli 2002

Planerne om at etablere Feldballe Økologicenter i Feldballe på Djursland som et "grønt samlingssted og aktivitetshus" med faciliteter til bl.a. idræt og foreningsliv rykkede et stort skridt nærmere virkeliggørelsen med et tilsagn fra Fonden Realdanmark om at støtte projektet med to millioner kroner.

Feldballe Økologicenter, der er budgetteret til samlet at koste omkring 15,5 millioner kroner, skal være et multifunktionelt hus på omkring 1.800 m2 . Det skal rumme en hal, showroom, mobil scene og lokaler til foreningsliv, ligesom det skal kunne anvendes til udstillinger, idræt, undervisning og meget andet.

"Det nye center bliver et demonstrationsprojekt, der vil kunne give et godt arkitektonisk og funktionelt bud på fremtidens kulturbyggerier", siger fondschef Mette Lis Andersen, Fonden Realdanmark.

"Hertil kommer, at centeret vil kunne udvikle arkitektoniske løsninger i byggerier, der primært anvender miljørigtig teknologi", tilføjer fondschefen.

Projektet udmærker sig blandt andet ved konsekvent at anvende kendt og miljørigtig teknologi, men det er formentlig første gang, at det bruges så konsekvent. Hovedparten af tiltagene er anvendelse af kendt, miljørigtig teknologi.

Imidlertid er der stadig brug for afprøvning og videreudvikling, før teknologien kan bringes fra forsøgsstadiet til at blive almindeligt anvendt. I den sammenhæng, kan et kommende byggeri af Feldballe Økologicenter blive af stor betydning for fremtidige byggerier, hvor der lægges vægt på miljø, natur og bæredygtighed. Også derfor er den efterfølgende formidling af erfaringer og resultater tillagt betydelig vægt.

"Projektet vil kunne tilføre Feldballe og omegn nye kvaliteter både arkitektonisk, socialt og kulturelt, og det er i harmoni med Fondens formål og strategi inden for "Nye kvaliteter til byerne", siger fondschef Mette Lis Andersen, som en yderligere begrundelse for Realdanmarks engagement.

"Vi satser stærkt på at skabe et projekt, der kan blive et eksempel til efterfølgelse. Og med det tilsagn om støtte, vi har fået fra Fonden Realdanmark, er vi kommet målet et godt stykke nærmere", siger koordinator Mogens Rosengaard fra Den selvejende institution Feldballe Hallen.

Der er etableret samarbejde med Aalborg Universitet, Elselskabet ERGi, Teknologisk Institut og DR-Friland/DR-provinsafdelingen i forbindelse med både forskning, videreudvikling og formidling.

Feldballe Økologicenter kommer til at ligge lige ved siden af DR-Friland - et 5,7 hektar stort areal, der er udlagt til opførelse af 15 selvbyggerhuse af naturlige materialer og hvortil man venter op mod 10.000 besøgende om året, når det står færdigt.

Fonden Realdanmarks bevilling på to millioner kroner gives bl.a. under forudsætning af, at finansieringen af hele projektet til ca. 15,5 mio.kr. falder på plads.

Centret, der skal bygges i Feldballe mellem Rønde og Tirstrup, støttes endvidere af kommunen, Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, den grønne fond, den grønne jobpulje og flere lokale sponsorer.

For yderligere informationer kontakt:

Fondschef i Fonden Realdanmark, Mette Lis Andersen på telefon 70 11 66 66

Rep. koordinator Mogens Rosengaard, Feldballe økologicenter på telefon 86 36 76 75