x

Bolius - uvildig rådgivning til boligejerne 29.04.03

Pressemeddelelse

29. april 2003

Bolius har den 29. april 2003 udsendt følgende pressemeddelelse: Bolius Boligejernes Videncenter åbner nu dørene for de danske boligejere og tilbyder bolig rådgivning i forbindelse med køb, ombygning og vedligeholdelse af private boliger. Uvildig, pålidelig og frem for alt forståelige råd på et højt fagligt niveau er hvad boligejerne kan glæde sig til.

Tal fra Danmarks Statistik og Institut for Konjunkturanalyse viser, at den danske boligejer selv foretrækker, at vedligeholde og forbedre sit hus.

Private bygger om, vedligeholder og forbedrer årligt deres boliger for mellem 38 og 46 mia. kr. Men kun en forsvindende lille andel – cirka 1 promille – bruges på rådgivning.

Og hvorfor så det?

”Mange boligejere er af den overbevisning, at den nuværende rådgivning alt for ofte er for uigennemskuelig”, siger Ulrik Heilmann, adm. dir. i Bolius. ”De har dårlige erfaringer med rådgivere og håndværkere. Og det medfører, at mange vælger at klare sig uden kompetent rådgivning når der skal ske forandringer af boligen” fortsætter han.

Hjælp på boligejernes præmisser

Bolius er genvejen til inspiration og uvildig rådgivning, hvad enten det drejer sig om at købe, vedligeholde eller sælge sin bolig. Pålidelighed og entusiasme er nøgleord i denne strategi.

Målet er at kunderne får større glæde, tilfredshed og tryghed, og ikke mindst oplever en værdiforøgelse af deres bolig.

Overvejer man eksempelvis at købe et hus, tilbyder Bolius den såkaldte Bolius Køberplan, hvor;

boligens muligheder belyses

der er en grundig gennemgang af boligens kvalitet og ikke mindst vedligeholdelsesmæssige stand

al observation dokumenteres i en Boliusrapport

”Alle kan tegne et Bolius Medlemskab og herigennem få en vifte af serviceydelser. For Bolius åbner det muligheden for en tæt og dynamisk relation til boligejerne - på deres præmisser”, fortsætter Ulrik Heilmann.

Et andet tilbud fra er Bolius Vedligeholdelsesplan”, der konkret beskriver, hvordan man sikrer, at en boligs værdi ikke smuldrer pga. forkert eller manglende vedligeholdelse.

”Jeg tror, at Bolius kan være med til at gøre en forskel for de danske boligejere og ikke mindst de der i dag ikke har for vane at bruge professionel rådgivning. Jeg tror, at vi kan tilbyde netop denne gruppe boligejere nogle gennemskuelige produkter, som det er nemt at forholde sig til”, siger Ulrik Heilmann.

Fonden Realdania og Bolius

Bolius er et selvstændigt aktieselskab og 100% ejet af Fonden Realdania, der årligt uddeler mere end 300 mio. kr. til det byggede miljø landet over. Fordelen ved denne ejerstruktur er, at den gør Bolius uafhængig af diverse forskellige interessegrupper.

”Bolius er blevet realiseret ud fra et ønske om, at vi skal tjene boligejerne og ikke omvendt. Det er med andre ord Bolius’ opgave, at opfylde Fonden Realdanias formål om at øge livskvaliteten i det byggede miljø over for de private boligejere”, slutter Ulrik Heilmann.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Ulrik Heilmann, Bolius,

tlf. 70 23 63 43

Bolius Boligejernes Videncenter A/S

Lautrupvang 1B

2750  Ballerup