x

Konkurrence om øko-byggeri i Århus afgjort

Pressemeddelelse

22. september 2003

Ringgården skriver i en pressemeddelelse den 16. september 2003 Boligforeningen Ringgården har med støtte fra Fonden Realdania gennemført en international arkitektkonkurrence om gennemførelsen af et utraditionelt byggeri af 130 almene boliger i Århus-forstaden Lystrup. Borgmester Louise Gade åbner offentliggørelsesceremonien på Århus Rådhus den 16. september 2003 kl. 11. Her præsenteres de to vinderprojekter.

Vinderne af en af de hidtil største internationale boligkonkurrencer på dansk grund blev de to verdenskendte arkitektfirmaer Schmidt, Hammer & Lassen fra Århus og Herzog + Partner fra München. Arkitektkonkurrencen har som mål at vise, at det er muligt i dansk boligbyggeri at forene vidtstrakte miljøhensyn og bæredygtighed med høj arkitektonisk kvalitet.

”Resultatet af konkurrencen tegner lovende. Nu skal vi gøre en indsats for at sikre, at kvaliteterne i vinderprojekterne kan fastholdes i hele byggeprocessen frem til byggerierne er opført. Fra Realdanias side vil vi desuden lægge stor vægt på, at erfaringerne fra dette projekt kan smitte af på byggeskikken herhjemme og stimulere byggeriets parter til yderligere udviklingsinitiativer, der kan fremme god arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri”, udtaler fondschef Hans Peter Svendler, Fonden Realdania.

I alt 8 danske og udenlandske tegnestuer medvirkede i arkitektkonkurrencen, der sigter på opførelsen af tre boliggrupper: 40 boliger til børnefamilier under mottoet Minimum energi og maksimum kvalitet, 40 seniorboliger med fokus på Lys, varme og fællesskab og endelig 50 familieboliger under overskriften Maksimalt sunde boliger. Fordelingen på de tre boliggrupper bliver således, at Schmidt, Hammer & Lassen står for de 2 gange 40 boliger, mens Herzog + Partner tegner den sidste boliggruppe på 50 boliger.

”Vores overordnede mål med konkurrencen, at skabe bæredygtige boliger med en særdeles høj arkitektonisk kvalitet, er nået med disse to dristige og spændende projekter, tegnet af nogle af tidens mest fremtrædende europæiske arkitekter. I Boligforeningen Ringgården er vi særdeles tilfredse med konkurrencens forløb og resultat og glæder os til om føje år at kunne byde indenfor i nogle boligbebyggelser, der sætter nye standarder for hvad den almene sektor kan og tør med hensyn til sammenkædningen af arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed” udtaler forretningsfører Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården.

De nu udvalgte projekter indgår i et større internationalt udviklingssamarbejde med deltagelse af boligorganisationer fra Italien, Frankrig, Portugal og Danmark. Den internationale del af projektet er støttet af EU og gennemføres under titlen ”SHE – Sustainable Housing in Europe”. I dette samarbejde deltager Carl Bro A/S og Dansk Center for Byøkologi som rådgivere for Boligforeningen Ringgården.