x

Realdania forlænger køberetten til Nørre Vosborg

Pressemeddelelse

23. juni 2003

Fonden Realdania forlænger sin køberet til herregården Nørre Vosborg i Vestjylland frem til 1. december 2003 med henblik på yderligere undersøgelser.

Om baggrunden for forlængelsen siger adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania: "Sagen har vist sig at være mere kompliceret end først antaget, og der er derfor behov for yderligere afklaring, inden der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag".

Godsejer og hofjægermester Peter Skak Olufsen har siden januar ledet arbejdet med at formulere et forslag til en plan for at bevare og udvikle det umistelige, værdifulde kulturmiljø med bygninger og anlæg samt landskabsmæssige helheder, som Nørre Vosborg udgør. Planen for driften af Nørre Vosborg skal være baseret på en nutidig anvendelse og på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Nørre Vosborg ejes i dag af direktør Henrik Haubroe og har været til salg i godt fire år.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666