x

Realdania støtter indsamling af viden om husbåde

Pressemeddelelse

7. juli 2003

Det bliver snart nemmere at få et overblik over, hvad der skal til for at etablere husbåde i danske havne. Fonden Realdania har bevilget 275.000 kroner til dokumentation af de erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med at etablere boliger på vandet. Ideen er at skabe et lettilgængeligt overblik over vilkår, vanskeligheder og muligheder, når det gælder udviklingen af ”flydende boliger”. Bag udarbejdelsen af hvidbogen står husbådefirmaet Waterliving ApS, og den forventes at foreligge i efteråret 2003.

Vidensværktøj for de interesserede

Rapporten bliver et ”vidensværktøj for interessenter af flydende boliger”, og den vil rumme erfaringer såvel fra etableringen af enkelte husbåde som fra etableringen af egentlige husbådskvarterer.

I hvidbogen vil man finde svar på fire hovedspørgsmål:

Tekniske spørgsmål omkring krav til såvel husbåd, som vand- og landanlæg.
Driftsmæssige spørgsmål omkring krav til vedligeholdelse af både, broer samt ansvarsfordeling for disse.

Juridiske spørgsmål omkring organisering af husbådskvarterer, byggetekniske normer, vandareal lejekontrakter og mere generelle beskrivelser og problemstillinger, de forskellige interessenter bør tage højde for.

Spørgsmål omkring offentligt tilsyn, f. eks. omkring hvilke myndigheder, der vil blive impliceret i forhold til etablering og drift. På grundlag af deres rolle vil rapporten komme med et bud på en systematisering af en forretningsgang hos kommunerne.

Tilgængelig for alle

Rapporten er tænkt som et frit og let tilgængeligt redskab for alle med interesse i husbåde – det drejer sig eksempelvis om kommuner, tilsynsmyndigheder, husbådsejere og -lejere samt om husbådsproducenter.

Yderligere oplysninger hos
Carsten Kjær Sørensen, projektleder i Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

Niels Christian Nielsen, anpartshaver i Waterliving ApS, tlf. 28 14 42 07