x

Arkitektur for børn og unge i tre dimensioner

Pressemeddelelse

19. februar 2004

Fonden Realdania har bevilget 2,8 mio. kr. til en ny internetbaseret undervisningsportal om arkitektur. Portalen udvikles i et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center (DAC) og Skolemedia A/S og henvender sig først og fremmest til folkeskoleelever. Elever på gymnasier og HF må dog også gerne kigge med.

I dag findes der ikke særlig meget undervisningsmateriale for børn og unge om arkitektur.

På internettet er det muligt at vise rum i tre dimensioner, og nettet er derfor et oplagt medie til at skabe bedre forståelse af arkitekturen og dens grundlæggende virkemåde og indhold. Samtidig kan nettet bruges i en hvilken som helst undervisningssituation, uanset hvor i landet elever og lærere befinder sig. I dag er lærerne henvist til at kontakte DACs Undervisningstjeneste, der ligger i København.

Den nye undervisningsportal skal gøre arkitekturen nærværende og tilgængelig for børn og unge over hele landet og give dem et indblik i arkitekturens historie og brug, så de kan tage kritisk stilling til den arkitektur, der omgiver dem. DAC’s direktør Kent Martinussen siger:

”Det er en væsentlig del af Dansk Arkitektur Centers strategi at få børn og unge til at interessere sig for arkitektur og forstå, hvad arkitekturen handler om – de er både kommende forbrugere af arkitektur og beslutningstagere for udformningen af fremtiden. Med Fonden Realdanias støtte kan vi skabe en fantastisk mulighed for at nå ud til børn og unge, vel at mærke over hele landet og gennem et medie, der tilhører de unge og fremtiden – jeg tør godt love, at det bliver både seriøst og rigtig sjovt”.

På portalen, der foreløbig bærer navnet Børn og arkitektur, vil elever og lærere bl.a. have mulighed for at søge oplysninger om arkitekturhistorie og byplanlægning og finde eksempler i en virtuel arkitekturdatabase. Derudover vil der være adgang til et arkitektonisk opgavehæfte, en ”skoletaske”, hvor eleverne kan gemme deres materiale, og en logbog, hvor man kan følge deres læreprocesser.

”Vi forventer, at projektet vil være med til at udbrede forståelsen for arkitektur i bred forstand, og ikke mindst være med til at inspirere små arkitektspirer og kommende arkitektur-forbrugere. Der er tale om det hidtil mest omfattende undervisningsmateriale om arkitektur til børn og unge. Den faglige kvalitet er DAC garant for”, siger direktør i Fonden Realdania, Hans Peter Svendler.

Portalen, der kommer til at indgå som en del af DAC’s hjemmeside forventes at være klar til brug først på sommeren.

Yderligere oplysninger
Direktør Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center, 32571930
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 7011 6666