x

Renovering af Godthaab Hammerværk

Pressemeddelelse

18. november 2004

Godthaab Hammerværk sydvest for Aalborg er det sidste hammerværk i Danmark, hvor hele industrianlægget – både bygninger, inventar og tilhørende vandveje – er bevaret. Hammerværket, der i dag fungerer som levende museum, står nu foran en grundig renovering og søger derfor støttekroner hos offentlige og private fonde. Fonden Realdania har givet tilsagn om at støtte renoveringsprojektet med 868.000 kr.

Godthaab Hammerværk, der blev grundlagt i 1858 af smeden Christian Zinck, står i dag som ved anlæggelsen og viser den tætte sammenhæng mellem industrianlæg og den omkringliggende natur. Derved giver Hammerværkets museum et fint og autentisk indblik i de arbejds- og produktionsforhold, der var betingelserne for den tidlige industrialisering i Danmark.

”Vi er meget glade for den store interesse for at støtte Godthaab Hammerværk, og vi ser nu med fortrøstning på, at den absolut nødvendige renovering vil kunne blive gennemført. Når det er sagt, er det dog vigtigt at påpege, at vi stadig mangler omkring 3 mio. kr. og derfor har behov for yderligere donationer”, udtaler museumsleder Peter Jørgensen. Han nævner i øvrigt renoveringen af bygningens fem skorstene og smedehallens bærende stålbjælker, som eksempler på væsentlige områder, der stadig mangler finansiering.

Fonden Realdania støtter renoveringen af Godthaab Hammerværk gennem finansiering af den tilhørende fiskepassage samt renovering af kullageret og tagene med de karakteristiske fabriksovenlysvinduer. ”Hammerværket har stor værdi som historisk monument for den tidligere industrialisering i Danmark”, siger direktør i Fonden Realdania Hans Peter Svendler, og tilføjer: ”Derudover er det også væsentligt, at museets ledelse har formuleret initiativer, der sikrer institutionens faglige fremtid. Derved bliver målet ikke kun, at istandsætte bygningerne, men også at sikre en fremtidsrettet aktualisering af vores fortid.”

Kulturarvsstyrelsen har i disse år iværksat en kampagne netop med henblik på at bevare Danmarks gamle industrianlæg, og i forbindelse med styrelsens undersøgelse i Nordjyllands Amt har Godthaab Hammerværk fået øverste prioritet. Som en del af planerne for at sikre den fremtidige bevarelse af museet, er der i øvrigt udarbejdet en samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg; et samarbejde, som er rettet mod en egentlig sammenlægning af de to institutioner.

Kulturarvsstyrelsen har netop stillet forslag om fredning af Godthaab Hammerværk, og efter en positiv tilbagemelding fra Det Særlige Bygningssyn, sendes fredningsforslaget nu i høring.

Yderlige oplysninger
Museumsleder Peter Jørgensen, Godthaab Hammerværk, 98 38 14 09
Projektleder Erik Rykind-Blarke, Fonden Realdania, 70 11 66 66