x

Højhushåndbog – et værktøj til brug ved placering af høje huse

Pressemeddelelse

5. december 2005

Interessen for at bygge huse i højden vokser, og det stiller kommuner, planlæggere og politikere over for mange nye spørgsmål angående den overordnede byplanlægning. Århus Kommune og arkitektfirmaet Arkitema har i samarbejde med Realdania udarbejdet en højhushåndbog, der udkommer tirsdag.

Høje huse kan give ny bymæssig identitet og mange ekstra boligkvadratmeter – men det kræver afklaring af mange spørgsmål og hensyn, når der skal placeres høje bygninger, der bryder med den traditionelle opfattelse af byens skyline. Højhushåndbogen præsenterer et procesværktøj, der vejleder i, hvordan f.eks. en kommune kan udarbejde en højhuspolitik.

"Høje huse kan påvirke mange forskellige aspekter af en by. At tage stilling til om høje huse vil bidrage positivt til byens arkitektur, kræver en grundlæggende viden om de fordele og ulemper, de høje huse vil medføre, udtaler adm. direktør Per Feldthaus, Arkitema. ”Målet med denne bog er at skabe overblik over alle de overvejelser, der bør finde sted, inden man beslutter sig for at bygge højt. Endvidere beskriver den en proces, som kan resultere i et godt beslutningsgrundlag."

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, udtaler: ”Rundt om i landet er mange byer i færd med at overveje muligheden for at bygge høje huse, og det er håbet, at man vil finde inspiration i den viden, der er samlet i højhushåndbogen.” Og han fortsætter: ”Håndbogen foreslår øget brug af 3D-visualiseringer. 3D er godt værktøj til at vurdere, hvordan højhusbyggeri indvirker på byens samlede udseende.”

Procesværktøjet er opdelt i to, hvoraf den ene del beskriver de analyser og beslutningsprocesser, som går forud for udarbejdelse af grundlaget for en højhuspolitik. I bogens anden del beskrives, hvordan man kan udarbejde konsekvensanalyser og vurderinger af konkrete højhusprojekter.

Med højhushåndbogen i hånden kan man arbejde videre med visualiseringen, så der skabes bedre forståelse for processen omkring højhusbyggeri. Brugen af 3D-teknologi giver ny viden om høje bygninger og deres betydning for byens udtryk, og samtidig kan det forbedre dialogen mellem politikere og borgere i den offentlige proces omkring byernes udvikling. I bogen er indlagt en CD-rom, der giver indblik i 3D-teknologiens aktuelle muligheder.

Stadsarkitekt Ole Østergaard, Århus Kommune, har taget initiativ til håndbogens udarbejdelse. Han udtaler, at samarbejdet har været særdeles udbytterigt, og oplyser, at kommunen allerede har formuleret en højhuspolitik med håndbogen som grundlag. Århus Byråd har netop vedtaget at fremlægge højhuspolitikken til offentlig debat.

Samarbejdspartnerne inviterer til en præsentation af højhushåndbogen på Dansk Arkitektur Center (DAC), Strandgade 14 i København, tirsdag den 6. december kl. 16.00.

Højhushåndbogen kan efterfølgende erhverves hos Dansk Arkitektur Center og Kommuneinformation i Århus Kommune.

Yderligere oplysninger
Stadsarkitekt Ole Østergaard, Århus Kommune 8940 2600
Adm. direktør Per Feldthaus, Arkitema, 5858 2000
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, 7011 6666