x

Realdania støtter om- og tilbygningsprojekt af Munkegårdsskolen i Gentofte med godt 6 mio. kr.

Pressemeddelelse

31. marts 2005

Med et forslag til en ny om- og tilbygning af Munkegårdsskolen er der skabt mulighed for at gennemføre en fornyelse, der respekterer skoleanlæggets  enestående fredningsværdier og som imødekommer de krav, der stilles til nutidige undervisningsformer. Realdania har bevilget godt 6 mio. kr. til rådgiverydelser i forbindelse med projektet, som udarbejdes af rådgivende arkitekt Dorte Mandrup.

Munkegårdsskolen, der ligger i Gentofte, er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og blev opført i 1957. Bygningerne er samtidig et historisk vidnesbyrd om, hvordan skolelivet blev tænkt i Danmark omkring 1950’erne. Der er tale om en i skolesammenhæng arkitektonisk perle. Indenfor de seneste år er det dog blevet stadig mere klart, at det kræver en ombygning, hvis skolen skal kunne imødekomme de krav, der stilles til moderne undervisningslokaler.

 

Det er meget følsomt at ombygge et skoleanlæg af så ekstraordinær arkitektonisk værdi. På den ene side er det ønskeligt, at skolen i fremtiden kan danne optimale rammer for en levende og udviklende undervisning. På den anden side stiller de eksisterende arkitektoniske kvaliteter store krav til formgivning og detaljering af om- og tilbygningen.

 

Realdania ønsker at støtte det foreliggende projekt netop for at sikre at begge hensyn bliver tilgodeset. Der er tidligere gjort forsøg på at finde en løsning, men først med Dorte Mandrups projekt ser det nu ud til at lykkes. Projektforslaget indebærer bl.a., at den nye tilbygning placeres under jorden.
 
”Det foreliggende projekt, der bygger videre på det eksisterende anlægs hovedstruktur, og hvor tilbygningen opføres under terræn med integrerede lysgårde, sikrer, at der ikke sker skade på de store arkitektoniske værdier i den nuværende bygning,” udtaler direktør Hans Peter Svendler, Realdania. ”Desuden er der i projektet store selvstændige værdier, som tilfører det samlede byggeri nye, inspirerende kvaliteter. Med Realdanias støtte er det ønsket at sikre, at det nuværende fokus på byggeriets arkitektoniske kvaliteter bliver fastholdt.”

 

Forslaget indebærer også en generel tilpasning af skolens nuværende rum. Bl.a. vil der med skydedøre blive adgang mellem de enkelte klasselokaler, hvilket giver fleksibilitet til en dynamisk undervisning. Den nedgravede tilbygning skal bl.a. indeholde lokaler til undervisning i bl.a. kemi, fysik og kost og sundhed, da det er fag, som kræver ekstra gode udluftningsforhold. I den nye bygning er det således muligt at installere de mange tekniske foranstaltninger, som det ikke har været muligt at bygge ind i de fredede bygninger.

 

Projektforslaget er blevet principgodkendt af Kulturarvsstyrelsen og det Særlige Bygningssyn, ligesom en enig Kommunalbestyrelse i Gentofte bakker op om projektet.

 

Yderligere oplysninger
Kommunaldirektør Jan Nielsen, Gentofte Kommune, 3998 0002
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania 7011 6666