x

Små huse har også ret til restaurering

Pressemeddelelse

5. januar 2006

Sandhusene på Ærø er små udhuse på størrelse med et hundehus, hvor man tidligere opbevarede det sand, der blev brugt til rengøring. Sandhuse kendes fra flere steder rundt om i landet, men ingen steder er traditionen så udviklet som på Ærø. Et af øens sandhuse skal nu gennemgå en grundig renovering, der skal sikre, at den særlige byggetradition bevares for eftertiden. Restaureringsprojektet støttes af Realdania.

test

Ifølge projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, er sandhusene på Ærø et eksempel på den såkaldt ’anonyme kulturarv’, som fortjener at blive vedligeholdt og bevaret for eftertiden. Han siger:

”Sandhusene repræsenterer en type byggeri, der normalt ikke vægtes særlig højt, men som ikke desto mindre udgør et vigtigt vidnesbyrd om tidligere tiders virke og leveform”. Og Erik Rykind-Blarke fortsætter: ”Vi ønsker at være med til at sætte fokus på, at der også i den mindre skala gemmer sig eksempler på bygningskultur, som har selvstændig arkitektonisk værdi”.

Ærøske sandhuse blev bygget op i kløvede kampesten med et løst liggende teglstenstag, der let kunne løftes af, når der blev fyldt nyt sand på. Netop fordi der er tale om små og enkle bygninger, er sandhusene truede, da de uden større besvær kan fjernes eller forfalde. Det sandhus, som Realdania støtter renoveringen af, ligger i forbindelse med en hovedejendom, der netop har gennemgået en omfattende restaurering.

Sandet, der blev opbevaret i sandhusene, blev brugt til at strø på gulvet. Det skulle være let fugtigt, så det bedre bandt støvet. For at sandet kunne være af så fin og ren en kvalitet som muligt, blev det ofte hentet ude på tredje revle – så langt fra land som muligt. Tidligere var brugen af sand til rengøring så udbredt, at det var et selvstændigt erhverv at ernære sig som omkørende ’sandmand’.

Ærø Museum gennemfører ifølge museumsleder Karen Margrethe Fabricius i nærmeste fremtid en undersøgelse af, hvor mange sandhuse, der er tilbage på øen. I den forbindelse vil der også blive foretaget fotodokumentation af de enkelte huses stand.

Restaureringen af sandhuset støttes også af Ærøskøbing Kommunes Bygningsforbedringsudvalg. De samlede udgifter til renoveringsarbejdet er på knap 24.000, hvoraf Realdania støtter med 16.000. Kommunen betaler den sidste tredjedel.

Yderligere oplysninger
Projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, 7011 6666
Museumsleder Karen Margrethe Fabricius, Ærø Museum, 6252 2950