x

Nyt mølleri og gårdbutik indrettes i gammel gårdejendom

Pressemeddelelse

13. juli 2006

Bjeragerhougård ved Odder kan til efteråret begynde at fremstille og sælge nymalet mel fra eget mølleri og gårdbutik. Baggrunden er en bevaringsværdig gårdejendom, der nu får nyt liv til gavn og glæde for både bygningskulturen og det gode bagværk. Projektet støttes af Realdania med 200.000 kr.

Den nye gårdbutik får til huse på gården Bjeragerhougård i en bevaringsværdig gulstenslænge med stråtag. Målet er at anvende den historisk interessante bygning til en gårdbutik, hvor gårdejerne Bodil og Kim Møller kan sælge nymalet mel fremstillet af gårdens egen produktion af brødkorn malet på eget mølleri. Samtidig vil gårdbutikken skabe nye arbejdspladser - f.eks. som en del af det rummelige arbejdsmarked.

Etableringen af det nye mølleri og gårdbutikken sker i samarbejde med en restaureringsarkitekt, som sikrer, at ejendommens bevaringsværdier respekteres. Realdania har valgt at støtte projektet, fordi det passer ind i fondens fokus på genanvendelse af bevaringsværdige gårdejendomme, der ellers blot er henvist til at forfalde. Renoveringen vil bl.a. omfatte udskiftning af porte, nyt tag på længens østlige side og indretning af lagerplads og butik med forklarende plancher og udstilling af effekter fra produktionen af mel.  

Projektleder Christian Andersen fra Realdania siger: "Der findes et stort antal bevaringsværdige bygninger rundt omkring på de danske gårde, som forfalder, fordi de ikke længere bliver brugt til deres oprindelige formål. Derfor ser vi med meget interesserede øjne på ideer og projekter, der kan sikre en ny fremtid for bygningerne, så de ikke bare får lov at stå uvirksomme hen indtil de er i så ringe forfatning, at de simpelthen ikke kan restaureres og genanvendes. Et mølleri med butik, der både skaber arbejdspladser, godt bagværk og nyt og velfortjent liv på gården, er et godt eksempel på god genanvendelse."

Yderligere oplysninger
Bodil og Kim Møller, Mølleriet Bjeragerhougaard, tlf. 86 54 54 16
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66