x

Nu kan vi måle naboskab

Pressemeddelelse 28. september 2006

KAB - Bygge- og Boligadministration har udsendt følgende pressemeddelelse: Torsdag den 28. september 2006 bliver et nyt og gratis værktøj tilgængeligt på Internettet. Værktøjet hedder "naboSKabet", og det er et nyt redskab, der kan måle, hvordan naboer og genboer i et boligområde har det med hinanden. "naboSKabet" er udviklet af KAB og Rådgivende Sociologer A/S med økonomisk støtte fra Realdania og Landsbyggefonden. Udviklingen af redskabet har taget 2 år.

"Hidtil har vi baseret vores viden om tilstanden i et boligområde på almindelige socioøkonomiske data. Hvor mange er i arbejde, hvor mange er førtidspensionister og så videre. Det giver en del af billedet af et boligområde, men det siger slet ikke noget om, hvilke ressourcer der er til stede i boligområdet. Derfor har vi ønsket at medvirke til at skabe dette banebrydende redskab, der kan være med til at give et mere komplet billede af situationen i et boligområdet", siger Jesper Nygård, adm. direktør i KAB.

Hele ideen er, at der skal være en praktisk måde at kunne sætte tal og ord på, hvordan det egentlig står til med fællesskabet, naboskabet og beboernes trivsel i en bebyggelse. Alt dét man kan kalde for "den sociale kapital" hos beboerne eller for "netværk". Det nye værktøj kan gennemføre målinger hos beboerne i et bestemt geografisk område, f.eks. i en boligafdeling eller en grundejerforening. Værktøjet kan også bruges som en før- og efter-måling af en indsats i et boligområde f.eks. i forbindelse med en større renovering eller et kvarterløft.

"Med redskabet kan for eksempel en bestyrelse få en viden om, hvordan mange beboere ser på tingene i deres område og i deres hverdag. Resultatet er, at det bliver muligt for bestyrelsen at sætte fokus på de ting, som reelt optager beboerne allermest. En undersøgelse kan typisk bekræfte eller afkræfte en antagelse", siger Charlotte Heitmann, der er projektkoordinator for projektet.

Direktør Torben Toft fra Rådgivende Sociologer A/S fremhæver desuden værktøjets alsidighed: "Vi har udviklet og i praksis allerede afprøvet metoden i flere end 30 boligafdelinger, og jeg er sikker på, at vi kan overføre erfaringerne herfra til alle typer af boliger, også ejerforeninger og andelsboligforeninger".

Karen Skou, projektleder i Realdania, siger om naboSKabet: "Vi har støttet udviklingen af naboSkabet for at finde et værktøj, der kan kortlægge de sociale ressourcer, som findes i samspillet mellem mennesker i et boligområde. På den måde håber vi, at redskabet kan anvendes til at få et mere nuanceret billede af udfordringer og muligheder i boligområder og ikke mindst, at denne viden på længere sigt vil være med til at styrke og kvalificere det fysiske miljøs betydning.

Sammenligning af resultater

Redskabet indeholder også en sammenlignings-database, der gør det muligt at sammenligne resultaterne af sin egen undersøgelse med andre boligområder. "Man kan som bruger få informationer om andre undersøgelser mod at gøre sin egen undersøgelse tilgængelig for andre. Her er resultaterne selvfølgelig anonymisere", forklarer Charlotte Heitmann.

I databasen er det muligt at søge sammenlignelige undersøgelser efter boligtype, antal boliger og geografi.

Hvor er naboSKabet?

naboSKabets hjemmeside findes på www.naboskabet.dk.

Åbent hus

KAB arrangerer nu to Åbent Hus-dage, hvor interesserede kan deltage i en praktisk demonstration af værktøjet naboSKabet. Det foregår i Boligselskabernes Landsforening, Studiestræde 50, 1554 København V.:
Torsdag den 5. oktober 2006 kl. 16-18 og onsdag den 18. oktober 2006 kl.18-20.

Tilmelding og yderligere oplysning om værktøjet naboSKabet fås hos Charlotte Heitmann, projektkoordinator, telefon 33 63 11 22 eller e-mail: cha@kab-bolig.dk

Andre kilder
1. Torben Toft, direktør, Rådgivende Sociologer, telefon 33 15 11 80 / e-mail: torben@rso.dk
2. Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, telefon 21 24 00 10 / e-mail: jny@kab-bolig

Fakta

www.naboskabet.dk findes:

 • Et spørgeskema (modul)
 • En håndbog der guider brugeren gennem et undersøgelsesforløb (introduktionen)
 • Et program på internettet, der bearbejder besvarelserne
 • En rapport med resultater og forklaringer
 • Et katalog med idéer til, hvordan man kan styrke naboskabet og udviklingen af boligområdet

Fremgangsmåden er normalt, at et spørgeskema skal formuleres og omdeles til beboerne, der så kan udfylde det på nettet eller i papirform. Når skemaerne er afleveret, er næste skridt at indtaste beboernes besvarelser i programmet. Herefter foretager programmet en statistisk behandling af data, og ud kommer en rapport med resultater og forklaringer. Et katalog af links (et "kata-link") giver samtidig gode og praktisk orienterede råd om, hvordan den sociale kapital i boligområdet kan øges.

Ni målepunkter
Resultatet af undersøgelsen præsenteres som ni målepunkter indenfor en række temaer, der samlet set udgør et mål for den sociale kapital i boligområdet.

De ni målepunkter er:

 1. Tilfredshed med boligsituationen (i almindelighed)
 2. Naboskab (om relationer i hverdagen mellem naboer)
 3. Forbindelser (til kollegaer og bekendte i forbindelse med fritid og foreningsliv)
 4. Lovlydighed (om vores oplevelse af hvor meget kriminalitet, der er i boligområdet)
 5. Tillid (til naboer og andre i boligområdet)
 6. Det fysiske miljø (og hvor godt det fungerer til hverdagssamvær)
 7. Trivsel (personlig trivsel og hvordan vi synes, vi har det)
 8. Fra idé til handling (om at få ny inspiration til boligområdet)
 9. Plads til alle (om vores oplevelser af hvor stor accept vi har af beboere, der f.eks. har sociale problemer)