x

Nyt tv-program på DR 2 går på jagt efter landlivet

Pressemeddelelse

26. oktober 2007

De fleste har sikkert prøvet at køre igennem forladte landdistrikter i den yderste del af landet. Her kan synes næsten spøgelsesagtigt med de tomme butikker, boliger og landbrugsejendomme. Forladtheden minder om, at der tidligere har været mennesker, som har haft deres gang der. Afvandringen fra land til by er en realitet i dagens Danmark. Det er temaet i et nyt filmprojekt ”Jagten på Landlivet”, der – støttet af Realdania – bliver sendt i seks afsnit på DR 2 i den kommende tid.

Den tiltagende globalisering, vidensamfundets udvikling og ikke mindst ændringen af landbrugets produktionsvilkår medfører et direkte fald i befolkningstallet i hver tredje kommune. Hvilket igen giver det meget konkrete udtryk, at der i dag er ca.100 millioner kvadratmeter tomme bygninger rundt om i landet – mange af dem i yderdistrikterne.

”Jagten på Landlivet” undersøger, hvordan de egne i Danmark, som oplever befolkningsflugten, kan undgå at forfalde og blive til regulær slum. Der bliver samtidigt givet forskellige bud på de udviklingsmuligheder, der er i yderområderne.

I samarbejde med DR TV’s undervisningsafdeling har produktionsselskabet Documentary.dk skabt en dokumentaristisk roadmovie til DR i seks afsnit. Her tager en vært seerne med ud, hvor kragerne vender, og der bliver fortalt historier af dem, der bliver derude. Serien af dokumentarfilm skal herudover fungere som undervisningsmateriale for gymnasier og folkeskolens ældste klasser.  

”I forhold til de store ændringer af landdistrikterne i yderområderne er det vigtigt ikke kun at fokusere på områdernes problemer, men også at fokusere på de store muligheder, der foreligger derude. Her er der for eksempel god plads til ro og eftertænksomhed, der ellers er en mangelvare i vores moderne samfund”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Programmerne bliver vist på DR 2 fra d. 29. oktober til d. 3. december i 2007. Samtidig underbygges ”Jagten på Landlivet” med et service-website samt en undervisningsguide om landdistrikternes problemer og muligheder med bygningsmassen som afsæt. Sammen med Socialministeriet bidrager Realdania med finansiering og videndeling til filmprojektet ”Jagten på Landlivet”. Også Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktsmidler og Fællesfonden har ydet støtte til det. 

I de to seneste år har Documentary.dk arbejdet intensivt med kulturhistorien på landet. Sidste år udkom dokumentarprojektet ”Landliv Nu – mennesker i landbruget” med en bog, et website på dr.dk og otte film. I november blev serien fulgt op af tre film om de truede ildsjæle i lokalpolitik under titlen ”Den politiske Original”. 

Yderligere oplysninger
Producent Flemming Helsted Juul, Documentary.dk ApS, tlf. 62 68 22 11
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Fuldmægtig Helga Madsen, Socialministeriet, tlf. 33 92 34 82