x

Gør det en forskel, om naboer hilser på hinanden??

Pressemeddelelse 17. november 2008

Alle boligområder i Danmark – uanset ejerform, størrelse og geografisk placering – kan fra midten af november over internettet og helt gratis hente og bruge en ny udgave af redskabet naboskabet.dk til at undersøge og udvikle naboskabet mellem beboerne i et boligområde.

Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem? Hvor mange af dine naboer ville du bede om at opbevare din ekstra nøgle? Hvor gode muligheder giver boligområdets udendørs omgivelser for at kunne nyde vejret på en bænk eller græsplæne?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, som indgår i redskabet naboskabet.dk. Det giver et boligområde mulighed for at måle og udvikle beboernes daglige omgang med hinanden samt trygheden og engagementet i området.

Redskabet er udarbejdet, så det kan dække alle beboere i et boligområde. Det indeholder spørgeskemaer, som kan besvares både on-line og på papir af børn, unge og voksne. Yderligere er voksenskemaet oversat til syv sprog.

Mandag den 17. november 2008 præsenteres naboskabet.dk på en konference i Kirkesalen, KAB, Studiestræde 38, Kbh. K.

Redskabet er udviklet af KAB og NRO – Rådgivende Sociologer i fællesskab. Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet, Integrationsministeriet, KAB og Realdania har finansieret udviklingen af naboskabet.dk.

Realdanias adm. direktør, Flemming Borreskov, siger: ”Med nabokabet.dk har vi fået et værktøj, der rækker ud over de sædvanlige socioøkonomiske statistikker – et værktøj, som kan kortlægge de sociale ressourcer, der findes i samspillet mellem mennesker i et boligområde. Naboskabet.dk giver et mere nuanceret billede af udfordringer og muligheder i boligområder, og vi håber, at denne viden på længere sigt vil være med til at styrke og kvalificere det fysiske miljøs betydning.”

Velfærdsminister, Karen Jespersen, udtaler: ”Det nye og positive er, at det er et godt redskab til at kende de holdninger, som beboere med udenlandsk baggrund har til deres eget boligområde. På den måde får boligselskaberne en større viden om hvad, der fungerer integrationsmæssigt. Derved kan vi øge indsatsen mod parallelsamfund.”

Jesper Nygård, administrerende direktør i KAB, udtaler: ”Vi er rigtigt glade for nu at kunne aflevere 2. generation af naboskabet.dk – som vi mener, er en stor hjælp og et rigtigt godt redskab til både bestyrelser og andre frivillige og professionelle i alle boligområder. Vi har i de boligområder, hvor vi selv har lavet undersøgelser, oplevet, at redskabet kan bruges til at få en rigtigt god dialog med beboerne og ideer til at udvikle det naboskab, man ønsker i området.”

Yderligere oplysninger
Projektleder Marianne Vittrup, KAB, mail: marvi@kab-bolig.dk; mobiltlf: 20 55 27 60
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66

FAKTA

Naboskabet.dk er et redskab, alle har adgang til. Se på internettet: www.naboskabet.dk

Naboskabet.dk indeholder:
 • spørgeskemaer 
 • hjælp til følgebreve, planlægning og meget mere 
 • rapporter, som kan udskrives direkte 
 • inspiration og ideer til det videre arbejde efter undersøgelsen

Naboskabet.dk måler beboernes oplevelse ud fra 7 temaer, som samlet måler områdets ’sociale kapital’:

 • Tilfredsheden med boligområdet 
 • Naboskabet i boligområdet 
 • Kontakter udenfor boligområdet 
 • Det fysiske miljø i boligområdet 
 • Trygheden i boligområdet 
 • Ressourcer i boligområdet 
 • Accept af forskellighed i boligområdet

Redskabet er udarbejdet på baggrund af teori omkring social kapital. Læs mere om begrebet ’Social kapital’ på www.socialkapitaliboligomraader.dk

Naboskabet.dk er udarbejdet af boligselskabet KAB og rådgivningsfirmaet NRO - Rådgivende Sociologer, ApS i fællesskab, og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet.