x

Tiltrængt løft til Tranekær Slotsmølle

Pressemeddelelse

18. december 2008

Turister og lokale kan se frem til atter at mærke vingernes sus fra Tranekær Slotsmølle. Den smukke bevaringsværdige mølle på Langeland, der i dag er omdannet til museum, står nemlig foran at få repareret krøjeværk og vingeklapper. Realdania har støttet projektet med 230.000 kr.

test

Tranekær Slotsmølle på Nordlangeland blev opført i 1846 og er fredet. Møllen ligger på en lille bakke nord for Tranekær Slot, hvor der i flere hundrede år blev drevet mølleri under grevskabet Tranekær. Selve mølledriften standsede i 1960, og i dag er der indrettet et museum, der formilder de langelandske møllers historie. Og her er noget at fortælle om – Langeland er kendt for sine mange vindmøller og et gammelt mundheld fra 1700-tallet siger sågar, at Langeland var øen med de 15 møller, 15 bøller og 15 kirkesogne. 

I sommeren 2008 overgik ejerskabet af Tranekær Slotsmølle fra kommunen til Tranekær Slotsmøllelaug – en gruppe, der består af lokale ildsjæle, og som sørger for at holde møllen åben i sommersæsonen. Møllen fremstår i dag som et markant levende mindesmærke ­ og har en markant betydning for turismen i regionen.

Formand for Tranekær Slotsmøllelaug, Jens-Ole Hansen, siger: ”Ildsjælene startede for 15 år siden med at holde jul i den gamle mølle. Der er julestue de første 3 adventer lørdag og søndag. Og det er herfra, møllelauget stammer. Med overtagelsen af Slotsmøllen kan det gode samarbejde med Kulturarvstyrelsen nu fortsætte”.  

Projektleder, Christian Andersen, Realdania, siger: ”Tranekær Slotsmølle er et fint eksempel på et ældre mølleanlæg, der har stor betydning for lokalområdet - både som pejlemærke i landskabet og som samlingspunkt for lokale ildsjæle forankret i et velfungerende møllelaug. Samtidig fortæller møllen og dens museum en vigtig historie om en del af den danske landbrugskultur.”

Yderligere oplysninger:

Formand for Tranekær Slotsmøllelaug, Jens-Ole Hansen: 2240 5923.

Projektleder, Christian Andersen, Realdania: 7011 6666.