x

Ny multihal øverst på ønskesedlen

Pressemeddelelse

10. december 2009

Julemærkehjemmet Kildemose, der ligger i Ølsted ved Roskilde Fjord, har et meget stort ønske, der står øverst på ønskesedlen i år: En ny multihal, der skal invitere til leg og bevægelse både i og omkring huset. Kildemose er ét af fire julemærkehjem, der drives af Julemærkefonden som et tilbud til overvægtige børn.

Der er i dag en multihal på to ud af de fire julemærkehjem i Danmark, og nu skal Kildemose også have sin egen hal, som bliver et sort træhus på 370 m2 med en dynamisk arkitektur, som arkitektonisk vil passe fint ind i skoven, hvor huset skal bygges.

Julemærkehjemmet Kildemose har ca. 120 børn i alderen 6-12 år på 10 ugers ophold. Multihallen vil indgå i det pædagogiske arbejde med børnene, som med hallens udformning vil blive motiveret til fysisk aktivitet. Hallen vil rumme muligheder for diverse idræts- og motions aktiviteter, men også teater, møder, fester og dans.

"Multihallen vil få en stor og afgørende betydning i arbejdet med børn og familier, der virkelig har det svært," siger Lene Schou, forstander på Julemærkehjemmet Kildemose. - "Som forholdene er i dag, har beboerne på Kildemose meget trange kår, når det gælder mulighederne for at dyrke motion indendørs. Vi har en romaskine stående i et hjørne på en trappeafsats, og øvrige maskiner står i smalle passager i huset. Derfor vil en multihal betyde et kvantespring i det daglige arbejde. Den vil kunne udvikle mulighederne for tilbud til både børnene og deres familier, vi ved nemlig, at børnenes motivation til motion bliver styrket, når forældrene er deltagende. Og for at stimulere børnenes lyst og kendskab til forskellige motionsformer vil vi invitere lokale motions- og boldklubber til at komme og dyrke motion med vores børn."

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania siger: "Den nye multihal er et fint projekt, der falder godt i tråd med Realdanias indsats på sundhedsområdet. Julemærkehjemmets beliggenhed og den omgivende natur er fantastisk, og placeringen af multihallen mellem træerne og med udsigt ud over Roskilde Fjord er noget helt særligt. Arkitektonisk tager hallen ikke bare hensyn til den nuværende natur, den er også tænkt opført ud fra beplantningen og terrænet omkring. Det bliver et hus i naturen, ikke på bekostning af naturen."

Realdania støtter projektet med 2,5 mio. kr., og Julemærkefonden arbejder nu på højtryk for at skaffe den resterende finansiering via en række øvrige fonde, ligesom man håber på, at lokale eller regionale kræfter også vil bakke op om projektet.

Fakta:
Julemærkefonden har i mere end 100 år hjulpet børn, der har det svært. I 2008 havde 724 børn glæde af et 10-ugers ophold på et af fondens fire Julemærkehjem. Opholdet er gratis for børnene. Mere end 70.000 børn har i tidens løb fået hjælp til en bedre tilværelse efter ophold på et Julemærkehjem.

Det er primært salg af Julemærket, der driver de fire Julemærkehjem, hvilket koster årligt ca. 40 mio. kr. Endvidere skaffes midler ved at modtage arv, gaver, legater m.v. Fonden har ikke driftsoverenskomst med det offentlige, men modtager årligt et tilskud fra Sundhedsministeriet på 2,9 mio. kr. og søger Tips- og Lottopuljen om støtte.