x

Fra gadegennembrud og planbebyggelse til byfornyelse og turisme som strategi

Pressemeddelelse

18. august 2010

Byplanlægning – et produkt af tiden er en ny guide til udvalgte eksempler på byplanlægning i Danmark fra 1945 til 2010. Guiden er et uundværligt redskab for alle med interesse for dansk byplanlægning og er tænkt som inspiration til diskussion af planparadigmer, idealer og nutidens planer samt til studieture og yderligere læsning.

I tilknytning guiden er der udviklet en række metodesheets, der viser, hvordan man kan se på byplanudviklingen med forskellige faglige briller. Materialet, der er udviklet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center, formidler viden om byplanlægning. Målgruppen er primært gymnasieelever og universitetsstuderende på de første år.

Selve Byplanguiden indeholder i alt 27 eksempler på både vellykket og mindre vellykket planlægning fra hele landet. Eksemplerne er inddelt i fire perioder og er, ved hjælp af en tidslinje, sat i relation til andre tidstypiske forhold. Beskrivelserne er naturligvis præget af den tid, vi lever i, og de spørgsmål, der optager os i 2010. Hvert eksempel er rigt illustreret med kort, modeller og fotos. Det indledende kapitel giver et overblik over den danske planhistorie i efterkrigstiden, og det afsluttende kapitel indeholder en perspektivering. En omfattende litteraturliste, både generelt og om de enkelte eksempler, giver mulighed for yderligere fordybelse.

Byplanlægning – et produkt af tiden er udgivet af Dansk Byplanlaboratorium og Geografforlaget med støtte fra Realdania. Bogen udkommer både på dansk og engelsk. Forfatterne er Ane Rottbøll Jørgensen, Andreas Hvidt, Ellen Højgaard Jensen og Marie Horskær Partoft. Arbejdet har desuden været fulgt af et advisory board, der har bidraget med input til de overordnede linjer og stået til rådighed for gennemlæsning af de enkelte eksempler.

Byplanlægning – et produkt af tiden lanceres på Ørestad Gymnasium fredag d. 27. august kl. 14.00 med en præsentation og en række debatskabende indlæg fra nutidens planlæggere. Tilmelding sker på www.byplanlab.dk

Guide:
Byplanlægning – Et produkt af tiden 1945 - 2010
Af Ane Rottbøll Jørgensen, Andreas Hvidt, Ellen Højgaard Jensen og Marie Horskær Partoft.
176 sider. ISBN 978-87-7702-616-4
Pris: 198 kr. Medlemmer af Geografforbundet: 158 kr. Priserne er ekskl. moms og forsendelse
Kan købes på www.geografforlaget.dk

 

BOGENS INDHOLD

Byplanlægning – et produkt af tiden indeholder følgende 27 eksempler på byplanlægning fra hele Danmark.

1945-1965
Havebyen Midtkobbel Små huse med statslån
Møllevangen En parkbebyggelse
Gladsaxe industrikvarter Fra industri til videnserhverv
Thomas B. Thrigesgade Gadegennembrud

1965-1980
Ishøj Fingerplanens tommelfinger
Høje Gladsaxe og Albertslund Syd Det industrialiserede byggeri
Hanstholm Den nye by
Randers Bymidteplanlægning
Christiania Et by- og boligeksperiment
Kongsted-Rønnede Et parcelhuskvarter
Gellerup En planbebyggelse
Sommerhuse i Lønstrup Fritidslivet
Aalborg Universitet og Copenhagen Business School Campusplanlægning

1980-1995
Høje-Taastrup Nyt bycenter
Islands Brygge Havnepark På beboerinitiativ
Egebjerggård Tryg by
Andelssamfundet Hjortshøj Økologi og miljøhensyn
Vesterbro Byfornyelse
Slotsarkaderne i Hillerød Butikscenter i bymidten

1995-2010
Ørestaden og Field’s Økonomien styrer
Nyborg havn og Middelfart havn Havneomdannelse
Papirfabrikken i Silkeborg Omdannet industri
Legoland og Lalandia Billund Turisme som strategi
Horsens Vestby Kvarterløft
Birket, Torrig og Lindet Landsbyernes forfald
Motorring 3 Udbygning af bymotorvej
Aalborg centrale havnefront Kultur i planlægningen

Pressemeddelelsen er udsendt af Geografforlaget