x

Ind bag hækken

Pressemeddelelse

18. februar 2010

Ny bog går bag om danskernes aktuelle boligvaner og boligdrømme og dokumenterer livet i den private bolig anno 2010. Bogen er resultat af fem års arbejde i Center for Bolig og Velfærd.

Vores boliger bliver større og større, og vi er vilde med at bygge om og bygge til. 8 ud af 10 danskere drømmer stadig om hus og have. Men virkeligheden er, at langt færre unge end tidligere har råd til eget hus.

Sådan lyder nogle af de konklusioner, som et tværfaglig forskerhold giver videre i bogen ”27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger”. Bogen bringer ny viden om danskernes boliger i Danmark og udlandet – og ikke mindst om de mennesker, som bor i husene. Bogen er udgivet med støtte fra Realdania.

I 2005 tog Realdania initiativ til Center for Bolig og Velfærd. Godt 40 forskere – arkitekter, antropologer, økonomer, sociologer, ingeniører, kulturforskere og politologer ­– har søgt svar på en række centrale spørgsmål om boligens betydning i vores liv. ”Bolig og Velfærd - 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger” samler svarene fra fem års forskning. Bogen vil både være relevant for statslige og kommunale myndigheder, politikere, boligselskaber, arkitekter, planlæggere og ejendomsmæglere. Studerende og andre, der er interesseret i at få indblik i den nyeste viden inden for boligområdet, kan også hente inspiration her.

Drama – og hverdag

Centerleder Hans Kristensen fortæller: 

”I centret har vi forsket i det mest almindelige, nemlig de parcelhuse og rækkehuse, som 60-70 procent af danskerne bor i, og det liv der leves i og med dem. Vi har undersøgt samspillet mellem bolig og velfærd ved punktnedslag i almindelige menneskers boligliv, og vi kan se, hvor afgørende boligen er. Den er med til at strukturere vores liv, og den er ikke bare en ramme, men også medskaber af vores liv. Både et fikspunkt og et udgangspunkt. Så vores forskning handler på samme tid om det mest almindelige og det mest dramatiske i vores liv”.

Administrerende direktør i Realdania, Flemming Borreskov siger: ”På samfundsplan spiller boligen og boligpolitikken en meget stor rolle velfærdsøkonomisk. Men vores valg af bolig har også kæmpestor betydning for den enkeltes dagligdag og økonomi – og for familiens. Fra Realdanias side har vi lagt vægt på, at Center for Bolig og Velfærd skulle gennemføre tværfaglig forskning, som har kunnet give nye perspektiver og nye erkendelser i krydsfeltet mellem økonomi, arkitektur, boligpolitik og hverdagsliv. Det er der kommet en masse spændende og vedkommende forskning ud af, og det kan man alt sammen kan læse om i den nye bog”.

Boligdrømme, økonomi og styring

Bogens fem hovedkapitler er:

1. Drømmen om hjemmet

2. Boligen gennem livet

3. Marked og styring

4. Boligens rum

5. Den anden bolig

Forskningsprojekterne kommer vidt omkring: Fra fyrværkeriulykken i Seest til dobbeltmurede ferieboliger i Thailand. Fra forstædernes parcelhuse til bestyrelsesmødet i andelsforeningen. Fra Solstriben på Amager og glashuse i storbyen til navneskiltene i de almene boliger. Og fra livet som single til moralske overvejelser om arv og forældrekøb. Bogen giver også et historisk blik på 1800-tallets ferieboliger og efterkrigstidens boligmangel. Fra politiske beslutningsprocesser og styringsdialoger til fattigdom, skilsmisse og et besøg i fremtiden. Vi kommer ind bag hækken og går på besøg hos beboerne, der deler ud af historierne om livet i den private bolig.

Et af bogens kapitler handler om sommerhuset. Det er blevet kortlagt, hvem der anskaffer sig et sommerhus og hvorfor. Og det er blevet undersøgt, hvordan sommerhuslivet forandres, når sommerhuset bliver helårsbolig. Endeligt indgår også en undersøgelse af, hvordan livet leves i den anden bolig uden for landets grænser.  

Om Center for Bolig og Velfærd

Det tværfaglige forskningscenter Center for Bolig og Velfærd blev etableret 1. januar 2005 som et samarbejde mellem en række forskningsinstitutter ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Statens Byggeforskningsinstitut. Realdania bevilgede 25 mio. kr. til etableringen af centret, mens de deltagende institutioner medfinansierede centret med 15 mio. kr. Målet med centrets forskning har været at bidrage til debat og bedre beslutningsgrundlag ved at udbygge og nuancere den forskningsbaserede viden om sammenhængene mellem bolig og velfærd. Centrets mål er at få boligen centralt placeret i debatten om fremtidens velfærdssamfund. Når Center for Bolig og Velfærd afslutter sit arbejde i løbet af 2010, videreføres det tværfaglige forskningsnetværk i Center for Boligforskning ved Statens Byggeforskningsinstitut. 

Bogen kan downloades på www.bovel.dk eller fås tilsendt vederlagsfrit ved henvendelse til Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, sekretær Anne-Lise Schulze Andersen: alsa@soc.ku.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Københavns Universitet