x

Frilufts- og forsamlingshytte i Veksø bliver også for lokale demente

Pressemeddelelse

21. december 2010

Egedal Kommune vil opføre en forsamlingshytte i Veksø som et levende samlingspunkt for en bred vifte af meget forskellige brugergrupper. Hytten skal bruges af både FDF-medlemmer, lokale borgere og en gruppe demente, som dermed får et nyt udflugts- og aktivitetssted. Lokale- og Anlægsfonden og Realdania støtter projektet.

Det er ikke en almindelig spejderhytte, der skal opføres i Veksø i den nordsjællandske Egedal Kommune. Hytten får et usædvanligt bredt felt af brugere, hvilket kendetegner bygningens udformning.

Den skal kunne appellere til både medlemmerne af FDF i Veksø, der længe har trængt til nye lokaler, og til borgerlauget i Veksøs aktiviteter, en gruppe demensramte samt dagplejere og daginstitutioner. Hytten bliver indrettet fleksibelt med mange kroge, hjørner og både indvendige og udvendige hemse, så de vidt forskellige brugergrupper kan benytte faciliteterne på samme tid.

Den grundlæggende idé er at skabe rammerne for aktiviteter rettet mod ophold i naturen. Hvad enten det er spejderaktiviteter, blomsterbinding, udendørs motion eller oplevelser i sansehaven skal hytten kunne understøtte det.

Fugletårn, motionsredskaber og mobile køkkenhaver
Omkring hytten bliver der etableret fugletårn, en lund med shelters, motionsredskaber, gyngelandskab og en platform, der giver adgang til et bålhus og et nærliggende vådområde. Mellem hytten og en sydlig terrasse etableres en sansehave med blomster, frugtbuske og træer. Gårdhaven udstyres med mobile køkkenhaver i indkøbsvogne, der kan køres mellem hyttens køkken og udekøkkenet. På den måde kan de små køkkenhaver køres hent til børn og ældre og videre hen til de to køkkener.

Frilufts-og forsamlingshytten bliver på 157 m². Arealet rummer et køkken på 48 m², et multirum på 65 m² samt depot- og teknikrum. Op til hytten anlægges en 121 m² stor terrasse, der bliver overdækket af hyttens store saddeltag, som skærmer uderummene omkring hytten.

Hytten er tegnet af arkitekt Mette Lange. Lokale- og Anlægsfonden har bidraget til udviklingen af projektet og støtter efterfølgende også økonomisk med 1 mio. kr., Realdania støtter med 1,2 mio. kr. og Egedal Kommune bidrager med 1.65 mio. kr. I alt koster hytten 4 mio. kr. at opføre.

Peter Rugholm, centerchef Kultur- og fritidscenteret, siger om projektet:
”Med hytten får mange forskellige brugere et samlingssted, der bliver deres udgangspunkt for en masse gode naturoplevelser i naturengområdet i Veksø. Hytten vil blive et populært samlingssted for Veksø – også som et forsamlingshus tæt på naturen. Den nedsatte brugergruppe har i sit arbejde vægtet at hytten og området er et sted, som indbyder til aktivitet og bevægelse, og samtidigt formår at falde naturligt ind i landskabet”.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:
”Projektet viser på fineste vis, at FDF i Veksø tænker udover egne behov og vil være en aktiv del af lokalområdet fremfor at isolere sig omkring egne aktiviteter. Hytten og brugen af udeområdet er nytænkende, og inddragelsen af dement-gruppen er et meget spændende eksperiment.”

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, siger om projektet:
”Dette projekt er i fin tråd med Realdanias indsatsområde Sundhed og Social bæredygtighed. Det er et projekt som både har fokus på den sunde livsstil med bevægelse og ophold i det fri og på det sociale element i forhold til at skabe ramme for samvær i og på tværs af generationer og forskellige brugergrupper. Det er interessant og sympatisk at projektet netop forsøger at skabe et særligt sted for så mange. Specielt sympatisk at der også er fokus på de demente.”