x

Klægager – et åndehul ved marsk og vadehav

Pressemeddelelse

31. maj 2010

Med økonomisk støtte fra Realdania skal nogle af de tomme landbrugsbygninger på den gamle marskgård Klægager nu istandsættes. Gården ligger på Hjerpsted-Emmerlev Bakkeø med udsigt over Ballummarsken, dige og vadehav.

Klægager, som blev opført i 1857 i vestslesvigsk/frisisk stil, er en 4-længet bevaringsværdig gård. Den har siden den blev bygget været i slægtens eje, nu i 6. generation. 

Inspireret af Realdanias kampagne ”Genanvend Gården” besluttede de nuværende ejere, Ruth og Christian Lorenzen, for nogle år siden at igangsætte en gennemgribende renovering af det gamle stuehus og efterfølgende tilbyde Bed and Breakfast i tre dobbeltværelser i huset. Projektet blev en stor succes. Der er siden udvidet med to dobbeltværelser og der tilbydes aktiviteter som højskoledage, foredrag med smagsprøver på Det Sønderjyske Kaffebord samt guidede ture i lokalområdet.

Med støtte fra bl.a. Realdania skal gårdens staldlænge istandsættes og nyindrettes, således at den kan anvendes til bæredygtige aktiviteter med udspring i lokal kulturhistorie, natur, kunst, myter og mad. Visionen er at genskabe og fritlægge den oprindelige gård og anvende den til nye formål, som skal være økonomisk bæredygtige, gavne lokalsamfundet– samt give besøgende nye spændende oplevelser.

Og ideerne er mange:
-     Den gamle kostald vil kunne rumme ca. 60 personer. Højskoledagene og 
      "Sønderjysk kaffebord" kan således udvides i deltagerantal.
-     På længere sigt skal den åbne højremslade inddrages. Den vil kunne rumme
      ca. 200 personer og vil kunne anvendes til madteater, temaarrangementer,
      seminarer, konferencer, foreningsarrangementer, firmaarrangementer,
      kunstudstillinger, Vadehavs- og marskmesse samt private arrangementer som
      bryllupper.
-     Flere overnatningsmuligheder.

Arkitekterne, som står bag tegningerne til projektet, er Kræn Ole Birkkjær og Per Kruse. Projektet omfatter primært nyindretning af den gamle kostald, hvor der placeres et køkken og forsamlingslokale. Men udvendigt restaureringsarbejde, herunder nyt stråtag på en del af bygningerne indgår også i planerne. Desuden fjernes nyere tilbygninger og siloer, som ikke længere er i brug.

”Klægager er en fantastisk flot marskgård med stor bevaringsværdi. Gården er et fint eksempel på den særlige egnsbyggeskik i marsken og en væsentlig del af den lokale kulturarv. Projektet her omdanner de gamle bygninger til en ny anvendelse uden bygningernes bærende værdier antastes. Det vil således bidrage til sikre nyt liv og en bæredygtig fremtid på gården,” siger Eske Møller, projektleder i Realdania.

Realdania støtter projektet med 1.4 mio. kr.