x

Netværket Ledelse i byggeriet skal inspirere praktikere

Pressemeddelelse

17. november 2010

Nyt netværk fører resultater og erfaringer fra Center for ledelse i byggeriet videre. Overgangen fra formelt forskningscenter til løsere netværk markeres ved et åbningsseminar i DR Byen den 30. november for alle aktører i byggebranchen. Netværket Ledelse i byggeriet etableres i et samarbejde mellem CBS Handelshøjskolen og Realdania.

Fejl på byggepladsen skyldes ofte ikke, at man laver fejl, men at man simpelthen tager fejl og i virkeligheden har misforstået opgaven. Det er blot en af erfaringerne om den danske byggebranche, som forskere ved CBS er kommet frem til i Center for ledelse i byggeriet (CllByg). Centret har siden 2005 undersøgt ledelsesmæssige udfordringer i byggeriet og arbejdet med at skabe ”tankevækkende forskning”. Det vil sige skabe en forståelse af de problemer, som ligger bag de ledelsesmæssige udfordringer i byggebranchen, hvor løsningen ikke altid ligger i en mere effektiv løsning og plan, men i at stille spørgsmål ved selve problemet. Og det gælder for eksempel fejl på byggepladsen, som ofte ikke skyldes så meget planlægning som information. Eller budgetter, der i praksis ofte ikke handler lige så meget om omkostninger, som om at placere ”Sorte Per”.

Nu føres CllBygs forskning så videre i et mere uformelt regi - i et netværk, som er åbent for alle byggebranchens aktører og forskere. Netværket skal dels fastholde den kontakt, som det nu lukkede center har skabt mellem forskere og praktikere. Teori og praksis er nemlig dybt afhængige af hinanden, hvis byggebranchen skal blive bedre til ledelse. Netværket skal desuden medvirke til at videreudvikle kontakten på tværs mellem aktører i alle dele af byggebranchen. Flere initiativer er i støbeskeen. Blandt andet webfora og forskellige faglige arrangementer, som seminarer og højskoleophold, hvor forskere og praktikere vil få rig mulighed for at udveksle ideer og viden – og ikke mindst mødes på tværs af branchemæssigt tilhørsforhold.

Kristian Kreiner, ansvarlig for netværket og professor ved CBS glæder sig til at fortsætte udvekslingen mellem forskere og praktikere: ”Det lover rigtig godt for tilslutningen til netværket, at det er praktikerne selv, som har efterspurgt, at dialogen med forskerne fortsætter. Netværksorganiseringen betyder, at vi fremover inddrager medlemmerne meget mere aktivt i aktivitetsplanlægningen – både praktikerne og forskerne. Vi vil også gerne etablere en udveksling med andre netværk, institutioner og organisationer, der arbejder med relationen mellem byggeri og ledelse og på den måde skabe endnu mere synergi i branchen.”

Lennie Clausen, projektleder i Realdania er også glad for, at forskningsarbejdet føres videre i det nye netværk: ”Gennem Center for ledelse i byggeriet er der skabt et spændende netværk, og det vil uden tvivl være til stor nytte for hele byggebranchen, når det handler om at løse nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, der eksisterer i byggeriet. Netværket har en masse gode ideer og initiativer i støbeskeen, og vi ser frem til, at de bliver realiseret.”

Netværksåbning markeres den 30. november i DR Byen

Åbningen af Netværket Ledelse i byggeriet markeres med et seminar i DR Byen den 30. november. Seminaret sætter fokus på byggeriet af DR Byen og læringer af den komplicerede byggeproces. Der er indlæg af blandt andre tidl. generaldirektør Christian Nissen og professor ved CBS, Anker Brink Lund. Læs mere på clibyg.org, hvor man også kan tilmelde sig arrangementet.

Fakta:

Organisation:

Ansvarlige for Netværket: professor Jan Mouritsen og professor Kristian Kreiner, CBS

Administrator: Maj Britt Aronstein

Tovholder: Søren Houen Schmidt

Netværket Ledelse i byggeriet er etableret for en periode på to og et halvt år og finansieres af CBS Handelshøjskolen og Realdania.

Læs mere på: www.clibyg.org 

Åbningsarrangement den 30. november 2010 kl. 14-17.

Tilmelding på www.clibyg.org. Gratis deltagelse, dog begrænset deltagerantal. Mødested: Receptionen, DR Byen, 0999 København C. Mulighed for rundvisning kl. 12.30.