Havn og by bindes bedre sammen i Augustenborg

Pressemeddelelse

10. januar 2011

Havnen i Augustenborg skal omdannes til et attraktivt kultur- og aktivitetsområde for borgere og besøgende, så by og havn bindes bedre sammen. Arkitektforslaget Det Moderne Slot til projektet skal nu videreudvikles.

Sønderborg Kommune deltog i 2010 i den anerkendte, europæiske arkitektkonkurrence Europan med projektet "Augustenborg Havn, Giving Water and Landscape to All". DEVE Architects' forslag Det Moderne Slot vandt konkurrencen.

Det Moderne Slot omfatter:

En ny, central plads i havnen. Pladsen skal fungere som ankomst til byen og rekreativ zone ved havnen, havnebadet og bykernen. Havnens ældste silo skal sammen med det gamle kornmagasin omdannes til kulturelt centrum. Der skal etableres en klar forbindelse mellem by og vand. Den maritime park på havnens spids skal have et aktivt båd- og sejlerliv. En promenade ved havnebadet med plads til solbadning og leg. Ændring af forløbet på vejen, der fører over dæmningen og ind i byen, så bilister tvinges ned i fart.  Området ved siloerne skal nu undersøges nærmere. Desuden skal borgerne inddrages aktivt i, hvordan man skal omdanne og udvikle Augustenborg Havn. Planlægningen konkretiseres til sidst i en lokalplan, der fastlægger rammerne for havnens udvikling. Lokalplanen skal også tage hensyn til, hvordan man ønsker at bruge Augustenborg Sygehus, Augustenborg Slot og Skulpturparken Augustiana fremover.  Sønderborg Kommune har bevilget 150.000 kr. til videreudviklingen af havneomdannelsen. Realdania støtter projektet med 150.000 kr.
Borgmester i Sønderborg Kommune Aase Nyegaard ser store perspektiver i havneprojektet: ”Ambitionen er at skabe et kultur- og aktivitetsområde til glæde for alle. Det Moderne Slot giver rigtig gode muligheder for at visualisere havnen og de små rum, som havnen deles op i. Havneomdannelsen skal også ses i sammenhæng med, at sygehuset i Augustenborg lukker i 2013. Inden da, skulle vi gerne have fundet ud af, hvad bygningerne kan bruges til. Første skridt på vejen er borgermødet på onsdag den 12. januar, som vi holder sammen med Region Syddanmark. Her håber jeg, vi får de første pejlinger af, hvad bygningerne kan bruges til. Det må gerne være noget, der spiller sammen med de ambitioner, vi har i Sønderborg Kommune, om at udvikle os til et af Danmarks mest dynamiske og attraktive områder inden for kultur, menneskelig trivsel og erhvervsudvikling.” Arkitekt Irving B. Jensen, der er projektleder for havneomdannelsen, siger om projektforslaget: "Det Moderne Slot bygger videre på den æstetik, der kendetegner gamle slotte, og som skal integreres i det nye havneområde. Det er et rigtig godt bud på, hvordan Augustenborg by kan genoplive forbindelsen til det unikke omkringliggende landskab og samtidig skabe et stærkt kulturelt knudepunkt. Med bidraget fra Realdania har vi nu rigtig gode muligheder for at lave et materiale, der gør projektet mere konkret for borgere og politikere."  Projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa siger om havneprojektet: "Planerne for Augustenborg Havn er et godt eksempel på, hvordan et havneområde kan udvikles til glæde for alle uden at ende som rent boligområde uden meget liv. Det er også meget positivt, at der er så stor lokal interesse for projektet. Det er også en styrke, at DEVE Architects' forslag er et Europan-projekt, som på den måde er med til at profilere unge arkitekter. "

{{ title }}

{{ description }}