x

Bevaringsværdige bygninger skal fotograferes

Pressemeddelelse

1. juli 2013

Bevaringsværdige bygninger i en række byer skal nu fotograferes. Den store fotoopgave vil de frivillige i en række foreninger løfte i samarbejde med Kulturstyrelsen og kommunerne. Realdania støtter projektet, der munder ud i, at de mange fotos samles i en database, der blandt andet skal hjælpe ejerne af bygningerne med at passe på deres huse.

test

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der både samler personlige medlemmer og mere end 100 bevaringsforeninger over hele landet, står foran en omfattende fotoopgave. De frivillige i foreningerne skal tage fotos af bevaringsværdige bygninger i flere byer landet over og samtidig digitalisere historiske fotos fra de Lokalhistoriske arkiver.

”Det er vigtigt at værne om de arkitektonisk og kulturhistorisk bedste og mest værdifulde bygninger vi har. Vi håber, at vores fotos vil gøre nogle opmærksom på, at de ejer et hus, som er udpeget som bevaringsværdigt. Et hus de også af den grund skal passe godt på, så det ikke ombygges til ukendelighed eller på anden måde mister de historiske og arkitektoniske kvaliteter”, siger formand Peter Hee, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Ildsjælene rykker ud
Bag fotoprojektet står Kulturstyrelsen, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Realdania.

”I Realdania synes vi godt om dette projekt, fordi det kan hjælpe de mange engagerede ildsjæle rundt om i de lokale foreninger til at bringe bygningsarven i fokus, og fordi projektet letter og kvalificerer især kommunernes arbejde med de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer”, siger projektleder Eske Møller, Realdania.

Fotograferingen vil finde sted i et tæt samarbejde med de enkelte kommuner, og starter op i sensommeren 2013. De første fotos tages i Svendborg, Faaborg, Ringkøbing, Rønne, Vordingborg, Haderslev og Mariager. De næste fem år vil 10 byer årligt få fotograferet deres bevaringsværdige bygninger.

FAKTA

Om foreningerne
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land) er en forening af frivillige medlemmer, der arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark. Foreningen arbejder for at værne om de værdier, der allerede findes, og for at integrere nye huse i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

By og Land samler både personlige medlemmer og mere end 100 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Fotoregistreringsarbejdet bliver primært udført af disse lokale ’ildsjæle’ som gratis arbejde.

Fredet eller bevaringsværdigt
Siden 1979 har Danmark haft en opdeling i to kategorier: 

Fredede bygninger, der er fredet efter Bygningsfredningsloven, og beskyttet både i det ydre og det indre

 
Bevaringsværdige bygninger, der er udpeget efter Bygningsfredningsloven og Kommuneplanloven, men alene omhandler bygningens ydre.

De bevaringsværdige bygninger har især betydning ved at indgå i et smukt og karakterfuldt bygningsmiljø – i en by, i en forstad, i en landsby eller ude i det åbne land.

Der er cirka 9.000 fredede bygninger i Danmark. Hvad angår de bevaringsværdige bygninger hersker der stor tvivl om antallet. Fagfolk anslår, at omkring 400.000 bygninger burde være registreret som bevaringsværdige bygninger.

Baggrund for projektet
I 2010 besluttede Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur at gennemføre et pilotprojekt til afprøvning af fotograferingen af de bevaringsværdige bygninger. Samtidig blev ejerne af de bevaringsværdige bygninger oplyst om betydningen af en rigtig vedligeholdelse af deres bygninger. Præstø og Nyborg blev udvalgt til pilotprojektet.

Resultatet af projektet har betydet, at den enkelte ejer har fået en bedre forståelse for sin bygning men også for de øvrige bygninger i byen. Projektet blev gennemført med støtte fra Kulturstyrelsen.

Den internetbaserede database over de fredede og bevaringsværdige bygninger blev lagt på Kulturstyrelsens hjemmeside

Denne database vil fremover blive suppleret med flere nye fotografier taget af de frivillige foreningsmedlemmer i kommunerne samt med gamle fotos af bygningerne fra de Lokalhistoriske arkiver.