x

Gode boliger til tidligere hjemløse

Pressemeddelelse

16. oktober 2013

Et ErhvervsPhD-projekt skal undersøge, hvad de fysiske rammer betyder for, at tidligere hjemløse trives i egen bolig. Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Kuben Management A/S, Statens Byggeforskningsinstitut, fonden projekt UDENFOR og Realdania.

De seneste år har der især været fokus på at forbedre den sociale indsats overfor hjemløse, som tager imod et boligtilbud. Men hvad gør boligens kvalitet og karakter for, at man føler sig hjemme? Det ved vi i dag kun meget lidt om. Erfaringer med såkaldt ”Housing First” viser nemlig, at man ved at tilbyde hjemløse egen bolig tidligt i en proces - kombineret med social støtte – hurtigere kan bringe dem ud af hjemløshed.  

Derfor skal ErhvervsPhD’en skabe ny viden om problemstillingen, som kan bruges i indsatsen fremover for at bringe mennesker ud af hjemløshed. Forskningsprojektet sætter både fokus på midlertidige boliger (for eksempel herberger eller boliger bygget af de hjemløse selv), og permanente boliger (for eksempel huse i ”skæve bebyggelser” og almene eller private lejeboliger). Bygningsmæssige karakterer som placering, udformning og indretning bliver analyseret. Derudover bliver tidligere hjemløse interviewet om deres oplevelser af at bo i boligerne, og hvad der skal til for, at de i det hele taget føler sig hjemme i en bolig.

Vejleder, dr. med. Preben Brandt fra projekt UDENFOR siger: ”I de mange år, hvor jeg har beskæftiget mig med mennesker, der er hjemløse, er det først inden for de sidste, at man er begyndt at tænke på andet end bare at sikre dem tag over hovedet. Nye boligformer er dukket op, ofte kombineret med støttetilbud. Det er godt, men vi ved bare ikke om det er godt nok, og om andet kunne være bedre. Derfor ser jeg frem til, at dette videnskabelige arkitekturstudie vil bringe os mere viden til at se indsatsen mod hjemløshed i bredere perspektiv og inspiration til at forny os.”

Projektleder i Realdania, Marianne Kofoed siger: ”Hjemløshed er en kompleks problemstilling, og udviklingen går desværre den forkerte vej, når det gælder antallet af hjemløse. Der er virkelig behov for viden og indsatser. Især når det gælder boligtilbud. Derfor glæder jeg mig til at se resultaterne af projektet, og hvordan de kan bidrage til at skabe løsninger på området.”