x

Eco-city skal bidrage til grøn vækst

Pressemeddelelse

19. august 2013

Hvad kan Danmark lære af aktuel kinesisk byudvikling? Det har et forskerteam ved Københavns Universitet sat sig for at undersøge over de næste tre år. Forskningsprojektet tager afsæt i bæredygtighedskonceptet eco-city, som flere nye byer i Kina og andre steder anlægges eller udvikles efter. De danske forskere samarbejder med Sino-Danish Center for Education and Research samt udvalgte danske og kinesiske byer. Realdania støtter forskningsprojektet.

En eco-city er en grøn og bæredygtig by – en by, som fra grunden er designet under hensyntagen til miljøet. En eco-city er beboet af mennesker, der er dedikerede til at mindske forbrug af energi, vand og mad samt udledning af drivhusgasser og forurening af luft, jord og vand. I løbet af de sidste 20 år har eco-city-principper været anvendt flere steder i verden, blandt andet i Adelaide, Australien og Berkeley, USA.

Læring fra Kina

I Kina, hvor udviklingen går rigtig stærkt i disse år, anlægges flere nye byer som eco-cities. Et eksempel er et 30 km2 stort byområde, tæt på Tianjin, ca. 150 km fra Beijing, hvor der tidligere var forurenende havneaktiviteter. Her udvikles i øjeblikket en selvstændig by, som i løbet af 10-15 år skal huse 350.000 mennesker og indeholde alle faciliteter. Allerede nu er 4 km2 af byen opført, og de første beboere flyttet ind. Flere eco-city-principper er i spil. Blandt andet genbruges sekundvand i husholdninger. Nærliggende vådområder bruges til at forbedre vandkvaliteten og til rekreative formål. Derudover baseres alle bygninger og trafiksystemer på grønne teknologier.

Fokus for forskningsprojektet

Selvom der efterhånden er mange eco-cities, så følger de ikke et ensartet designprincip. Det danske forskerteam vil undersøge, hvad eco-city-begrebet dækker over i både planlagte og realiserede eco-cities. Forskerne vil også sammenligne eco-cities med bæredygtig udvikling i danske byer. Projektet har især fokus på bydesign, herunder håndteringen af byens vandressource og grøn infrastruktur.

Forskningsresultaterne skal udbredes til aktører, som arbejder med at omdanne danske byer til bæredygtige enheder. Desuden skal de udbredes til beslutningstagere i virksomheder med international orientering og markedsinteresser inden for produkter til vandhåndtering og klimatilpasning af byer. Faggrupper som byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og producenter inden for området vil også kunne drage nytte af projektets resultater.

Projektet forventes at give værdifuld viden om vilkår og muligheder for markedsføring af danske produkter og metoder på det kinesiske marked. Samtidig skal projektet gøre det muligt at få innovative og bæredygtige løsninger fra udlandet til Danmark.

Formidling

Formidlingen af forskningsresultaterne vil blandt andet ske gennem workshops, konferencer og seminarer. Der bliver desuden udviklet et sæt guidelines med anbefalinger til, hvordan man kan bruge eco-city-principperne i forbindelse med byudvikling og ved dansk-kinesisk samhandel.

Følgegruppe

I forbindelse med projektet bliver der nedsat to følgegrupper, én i Danmark og én i Kina. Følgegrupperne skal være med til at kvalificere arbejdet og forankre forskningsresultaterne og vil bestå af repræsentanter for kommuner, virksomheder og øvrige relevante aktører. Hvis man er interesseret i at indgå i følgegruppen, kan man kontakte projektteamet ved Københavns Universitet.

Projektleder i Københavns Universitet, Professor Marina Bergen Jensen siger:
”Der er på nuværende tidspunkt stor innovationskraft i Kina, og vi forventer at finde interessante tilgange og teknologier. Et af de centrale spørgsmål er dog også, om kinesiske eco-cities overhovedet er mere bæredygtige end danske byer, hvor både planloven og en stram miljølovgivning har kontrolleret byudviklingen.”

Projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger:
”Der er behov for at finde løsninger på, hvordan vi skaber bæredygtige og klimarobuste byer. Dette projekt medvirker til, at der nu bliver samlet flere internationale erfaringer, som kan bruges i dansk sammenhæng – både i et byudviklings- og i et vækstperspektiv. Det bliver også spændende at se, hvordan forskningsresultaterne vil blive anvendt i virksomheder, der beskæftiger sig med bydesign og produktion af grøn teknologi.”
 • FAKTA 

  Organisering: 
  Forskergruppe: Professor Marina Bergen Jensen (projektleder) og Postdoc Li Liu (nøglemedarbejder), samt øvrig stab og ph.d.-studerende på IGN indenfor bæredygtig byudvikling.

  Følgegruppe, danske medlemmer: Kommunerepræsentant for udvalgte byer, Sino-Danish Centrer for Education and Research, Dansk Arkitektur Center (DAC), Dansk Byplanlaboratorium m.fl.

  Følgegruppe, kinesiske medlemmer: China Academy of Science, Beijing Water Science & Technology Institute, Den Danske Ambassade i Kina, TEDA Eco Center m.fl. 

  The Sino-Danish Center for Education and Research: 
  Er et samarbejde mellem otte danske universiteter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, the University of the Chinese Academy of Sciences og the Chinese Academy of Sciences. Formålet er at fremme og styrke samarbejdet mellem dansk og kinesisk forskning og læringsmiljøer til gavn for begge lande. Samarbejdet blev etableret I 2008. Læs mere på www.sinodanishcenter.com