I de kommende numre af BYG bidrager en række danske aktører fra byggebranchen med essays under temaet ’Det mest bæredygtige byggeri, jeg kender’ – og i oktober måneds udgivelse er Anne Skovbro forfatter.

Her nævner hun blandt andet Realdania-projekterne Drøn på skolegården, Skole+ og StreetDome i Haderslev, som alle har fokus på de fysiske rammers betydning for den sociale bæredygtighed – ikke kun for eleverne, men også for de lokalområder, som skolerne ligger i.

Download desuden BYG fra Issuu ved at følge link i boksen.

{{ title }}

{{ description }}