x

Nyerhvervelse: Tuborgs Administrationsbygning

Pressemeddelelse 30. marts 2007

Realea har købt Tuborgs Administrationsbygning beliggende Standvejen 54 i Gentofte Kommune med overtagelse efter nærmere aftale med sælger, Oskar Jensen Gruppen A/S. Erhvervelsen sker med henblik på at sikre ejendommens umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Administrationsbygning indtager en markant position inden for dansk erhvervsbyggeri i årene omkring 1900 med sin tunge og solide, kubiske krop i kombination med den sprudlende overflod af velbevarede, dekorative detaljer. Bygningen bærer overalt præg af et meget højt kvalitetsniveau i materialevalg samt høj kvalitet i den håndværksmæssige udførsel og detaljeringsgrad.

Tuborgs imponerende administrationsbygning er opført i 1913 efter tegning af arkitekt Anton Sophus Rosen (1859 - 1928), der var en af periodens fremtrædende danske arkitekter.

I opgøret med historicismen ved århundredeskiftet blev Rosen optaget af l'art noveau og Arts & Crafts- arkitekturen, og som en af få arkitekter herhjemme lykkedes det ham at få opført bygninger præget af denne stil. Tuborgs administrationsbygning er et af eksemplerne.

Rosen holdt af ornamenter og stod langt fra den tidligere funktionalismes puritanisme. Ved Landsudstillingen i Århus i 1909 viste han med sine udstillingsbygninger sit greb om helheden, sin sikre konstruktive sans og en fin fornemmelse for dekorativ og konstruktiv anvendelse af byggematerialer. I Tuborgs administrationsbygning er de markante virkninger opnået ved foreningen af blankmur, natursten, terrakotta, majolika, smedejern, messing og kobberbeklædning.

Fremtidig anvendelse
Restaureringen af ejendommen vil væsentligst koncentrere sig om alle overflader udvendig og indvendig. Desuden skal samtlige tekniske installationer udskiftes, da alt bærer præg af, at huset har stået ubrugt i længere tid. Endeligt skal der indrettes toiletforhold til nutidig standard og i passende antal.

Det er Realeas forventning at ejendommen også efter endt restaurering skal anvendes i sin nuværende indretning som administrationsbygning for en fremtidig lejer, som endnu ikke er fundet.

Læs mere om administrationsbygningen