Realdania i tal

Realdania kom ud af 2016 med et resultat på 988 mio. kr. Det anses for tilfredsstillende.

Nøgletal fra Realdanias årsrapport 2016

  • Årets resultat: 988 mio. kr. (2015: 659 mio. kr.)
  • Uddelinger: 806 mio. kr. (2015: 761 mio. kr.)
  • Egenkapital: 21.823 mio. kr. (2015: 20.779 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 22.349 mio. kr. (2015: 21.302 mio. kr.)
  • Filantropisk projektportefølje: 24.80 mio. kr. (2015: 21.5237 mio. kr.) - heraf finansierer Realdania 10.789 mio. kr. (2015: 11.009  mio. kr.)

Årets resultat på 988 mio. kr. var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast på 2.397 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 806 mio. kr. samt en skatteudgift på 274 mio. kr. 

Realdanias kommercielle investeringsformue gav i 2016 et samlet afkast på 2.397 mio. kr. svarende til 11,7%, hvilket er tilfredsstillende. Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktie - og kreditmarkeder. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 14,0%, hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko ligeledes er tilfredsstillende.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 24,8 mia. kr. ultimo 2016, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 603 ved udgangen af året mod 694 året før. I 2016 er der afsluttet i alt 294 projekter. 

De samlede filantropiske bevillinger i året udgjorde 858 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 806 mio. kr. I 2015 udgjorde bevillingerne 795 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 761 mio. kr.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 274 mio. kr. mod en skatteudgift på 238 mio. kr. i 2015.

{{ title }}

{{ description }}