Datterselskaber

Ud over moderselskabet Realdania har vi tre datterselskaber Bolius, Realdania Byg og Realdania By.

Bolius

Bolius indhenter, kvalitetssikrer og formidler viden fra bygge- og boligbranchen til boligejerne - og omvendt. Bolius tilstræber, at den enkelte boligejer altid modtager råd, som er relevante, pålidelige og forståelige. Målet for Bolius er at øge livskvaliteten for boligejerne. Livskvaliteten forbedres, når boligejerne kan foretage de rigtige valg, fordi Bolius har givet dem den rette viden. Bolius et er helejet Realdaniaselskab.

www.bolius.dk 

Realdania Byg logo

Selskabet har til formål at erhverve en række ejendomme over en længere årrække inden for Realdanias fondsstrategi. Ejendommene skal være bevaringsværdige i bredeste forstand, fra gamle bevaringsværdige bygninger til nyopførte ejendomme. Realdania Byg vil typisk gå ind i bygningsbevarende opgaver, som kræver en så omfattende og bekostelige indsats, at det er usandsynligt, at opgaven kunne løses af private. 
Realdania Byg A/S er et 100 % ejet datterselskab af Realdania. Selskabet hed tidligere Realea A/S.

www.realdaniabyg.dk

Realdania By logo

Realdania By har til formål at medvirke til at fremme kvaliteten i konkrete byudviklings- og byomdannelsesprojekter og dermed forbedre rammerne for det byggede miljø i Danmark. Selskabet forestår udvikling af arealer til byudvikling og byomdannelse i partnerskab - fortrinsvis med kommuner. Gennem aktivt ejerskab tilfører selskabet værdi og fremmer kvalitet i de danske byer, bylivet, byudvikling, planlægning, bybygning og arkitektur. Endelig har Realdania By til formål gennem investering i arealudvikling og efterfølgende salg at bidrage til Realdanias formueafkast gennem fornuftig forrentning af den indskudte kapital.
Realdania By A/S er et 100 % ejet datterselskab af Realdania. Selskabet hed tidligere Realdania Arealudvikling A/S

www.realdaniaby.dk

{{ title }}

{{ description }}