Realdania investeringer

Fundamentet for Realdanias filantropi er vores investeringsformue, hvis hovedformål er at få det størst mulige langsigtede afkast til mindst mulig risiko.

I spidsen for arbejdet står vores investeringsdirektør Peter Johansen. 

 

"Set i et investeringsperspektiv er vi helt unikke."

Peter Johansen

Investeringsdirektør

»Set i et investeringsperspektiv er vi helt unikke – både herhjemme og på verdensplan,« siger han.

At vi er unikke, handler om måden, hvorpå vi opstod som et biprodukt af fusionen mellem Danske Bank og Realkredit Danmark i år 2000. Vi er en forening, der investeringsmæssigt arbejder som en fond. Men i modsætning til lignende fonde er vi ikke tilknyttet en større virksomhed. 

»Det giver en enorm frihed i vores investeringer, at vi ikke er bundet til én virksomhed eller skrappe finanstilsynskrav til kapital. En frihed, som vi hele tiden er bevidste om at forvalte på den bedst mulige måde,« siger Peter Johansen. 

 

Sund fornuft og samfundsansvar

Bestyrelsen udstikker de generelle retningslinjer for vores investeringer, hvorefter det i dagligdagen er op til Peter og hans medarbejdere at diskutere etik, samfundsansvar og ansvarlige investeringer. 

Vi bruger vores sunde fornuft og tænker os om. Når vi går ind i en investering, skal det være i tråd med Realdanias ånd, værdier og visioner for vores virksomhed

"Når vi går ind i en investering, skal det være i tråd med Realdanias ånd, værdier og visioner for vores virksomhed"

Peter Johansen

investeringsdirektør (CIO)

Fra kontorerne på Jarmers Plads bliver investeringen i de danske obligations- og aktiemarkeder passet og plejet, men langt den største del af investeringerne bliver administreret af samarbejdspartnere fordelt over hele verden. Men selv om vores investeringer bliver varetaget af andre, sørger vi hele tiden for, at vi kan stå inde for, hvordan vores penge arbejder.

»Når vi går i dialog med en ny samarbejdspartner, undersøger vi blandt andet deres holdning til etik og ansvarlige investeringer. Samtidig forlanger vi, at vi gennem hvert led kan følge med i deres investeringsprocesser,« siger Peter Johansen. 

Et krav er samtidig, at samarbejdspartnerne enten har skrevet under på de FNstøttende Principles for Responsible Investment principper, der er en række retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller at samarbejdspartnerne har taget lignende initiativer. 

»Det er vores ultimative test,« siger vores CIO.

Filantropi og investering

Grundidéen med Realdania er, at vi lever til gavn for denne og kommende generationer. Derfor har vi som mål, at vi uddeler støtte i et niveau, hvor vi altid vil have en solid egenkapital.

For at ruste os til nedgangsperioderne har vi gennem flere år arbejdet på at skille filantropien og investeringerne fra hinanden. Samtidig vil vi gerne kunne holde et stabilt niveau på vores filantropi – forstået på den måde, at der både i dag og ude i fremtiden ingen sammenhæng vil være mellem uddelingen af støttekroner og afkastet fra investeringerne.

»Derfor tænker vi hele tiden langsigtet, så vi også i de dårlige år har masser af fedt på kroppen. Vi vil jo også i fremtiden være med til at præge udviklingen i Danmarks byggede miljø,« siger Peter Johansen.

 

 

{{ title }}

{{ description }}