x

Investering

Afkastet fra vores kommercielle investeringsaktiviteter skaber grundlaget for de filantropiske aktiviteter, vores forenings- og medlemsaktiviteter og for den daglige drift af Realdania. Vi investerer vores formue med henblik på at få det størst mulige afkast på lang sigt med en kalkuleret risiko og samtidig beskytte Realdanias egenkapital.

Head image

De kommercielle investeringsaktiviteter i Realdania bygger på et strategisk grundlag, som gradvist har udviklet sig gennem årene. I takt med at vi har afviklet ejerskabet af aktier i Danske Bank, har strategien i stigende grad sigtet mod at sprede investeringerne – både geografisk og på tværs af forskellige aktivklasser.

Realdanias filantropiske ejendomsinvesteringer er ikke omfattet af strategien. 

Penge til filantropi 

Forudsætningen for, at vi fortsat kan arbejde filantropisk med livskvalitet og sætte dagsorden for løsninger på udfordringer for byen, byggeriet og bygningsarven, er, at vi får mest muligt ud af vores investeringsformue.

Derfor revurderer og videreudvikler vi investeringsstrategien hvert fjerde år. Investeringsstrategi 2016-2019 er den fjerde strategi for den kommercielle investeringsformue og trådte i kraft den 1. januar 2016. 

 

Investeringsteamets vigtigste opgave er at skabe et højt afkast med en kalkuleret risiko og at passe på pengene, så Realdania også eksisterer om 25 år.

Peter Johansen

Investeringsdirektør (CIO)

          

Vores investeringsteam står for de daglige investeringsaktiviteter og samarbejdet med vores eksterne kapitalforvaltere. Teamet består af erfarne porteføljemanagere og analytikere, og investeringsaktiviteterne bliver overvåget af et separat risikoteam, som rapporterer om aktiviteterne til direktion og bestyrelse.