x

Investering

Afkastet fra vores kommercielle investeringsaktiviteter skaber grundlaget for de filantropiske aktiviteter, vores forenings- og medlemsaktiviteter og for den daglige drift af Realdania. Vi investerer vores formue med henblik på at få det størst mulige risikojusterede afkast på lang sigt og samtidig beskytte Realdanias egenkapital.

De kommercielle investeringsaktiviteter i Realdania bygger på et strategisk grundlag, som gradvist har udviklet sig gennem årene. I takt med at vi har afviklet ejerskabet af aktier i Danske Bank, har strategien i stigende grad sigtet mod at sprede investeringerne – både geografisk og på tværs af forskellige aktivklasser.

Realdanias filantropiske ejendomsinvesteringer er ikke omfattet af strategien. 

Penge til filantropi 

Forudsætningen for, at vi fortsat kan arbejde filantropisk med livskvalitet og sætte dagsorden for løsninger på udfordringer for byen, byggeriet og bygningsarven, er, at vi får størst muligt afkast af vores investeringsformue.

Derfor revurderer og videreudvikler vi investeringsstrategien hvert syvende år. Vore nuværende strategi - "Investeringsstrategi 2020-2026" - trådte i kraft den 1. januar 2020. 

 

Investeringsteamets vigtigste opgave er at skabe et højt risikojusteret afkast og at passe på pengene, så Realdania kan skabe livskvalitet for de kommende generationer

Peter Johansen

Investeringsdirektør (CIO)

          

Vores investeringsteam står for de daglige investeringsaktiviteter og samarbejdet med vores eksterne kapitalforvaltere. Teamet består af erfarne porteføljemanagere og analytikere, og investeringsaktiviteterne bliver overvåget af et separat risikoteam, som rapporterer om aktiviteterne til direktion og bestyrelse.