x

Sådan investerer vi

Vi spreder vores investeringerne og styrer dem aktivt. På den måde opnår vi på lang sigt et højere afkast med en lav markedsrisiko.

 

Vores investeringsformue er fordelt i otte hovedaktivklasser, som hver har særlige egenskaber indenfor blandt andet afkast og risiko.

De otte hovedaktivklasser er:

  • Money Market (Kontant og korte pengemarkedsplaceringer) 
  • Fixed Income Investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med høj kreditvurdering)
  • Fixed Income Non-investment Grade (globale stats-, virksomheds- og realkreditobligationer med lavere kreditvurdering)
  • Equities (globale børsnoterede aktier)
  • Private Equity (globale ikke børsnoterede aktier)
  • Alternative Investments (øvrige investeringer).
  • Real Estate (globale ejendomme) 
  • Mission Related Investments (investeringer, der understøtter Realdanias mission)

De fleste af vores investeringer foregår i et samarbejde med eksterne kapitalforvaltere.

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke kapitalforvaltere vi samarbejder med og en liste med vores børsnoterede aktieinvesteringer. Listerne opdateres årligt.

Investeringsformue fordeling 2020

 

Her kan du se en liste over vores børsnoterede aktiver opgjort pr. den 31. december 2020.

Aktiebeholdning 31. december 2020 (pdf)

Kapitalforvaltere ultimo 2020 (pdf)