x

Bygningskonstruktør/Arkitekt til Realdania By & Byg

Er du en person med stor lyst og passion for drift og vedligeholdelse af først og fremmest fredede og bevaringsværdige bygninger? Er du konstruktør/arkitekt, gerne med en håndværksmæssig baggrund?

Om stillingen

Som projektleder bliver du en del af en spændende virksomhed med rigtig mange forskellige kompetencer og bliver placeret i et stærkt og kompetent team, som har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af Realdania By & Bygs ejendomsportefølje . Du får ansvaret for egen portefølje af ejendomme, herunder:

- Planlægning herunder budgetlægning af vedligeholdelsesarbejder
- Tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med leverandører, håndværkere og specialister
- Dialog med håndværkere (forståelse for processen på en byggeplads, er essentielt)
- Ansvarlig for løbende rapportering af projektstatus, herunder afvigelser og risikovurdering
- Byggeledelse, kvalitetsstyring og tilsyn
- Budget- og resultatansvar  
- Løbende dialog med lejere

Du arbejder ud fra kontoret i Odense og refererer til afdelingschefen for drift. Din portefølje dækker hele landet, hvorfor der må forventes en del transport rundt i Danmark.

Personlige kvalifikationer

Du har en baggrund som bygningskonstruktør/ arkitekt/ bygningsingeniør med flere års erfaring fra eksempelvis en tegnestue eller bygherrebranchen, men du kan også have tilegnet din ekspertise ad anden vej. Har du også en håndværksmæssig baggrund er det en stor fordel. Udover dine evner til at varetage dine opgaver inden for de aftalte rammer vægtes loyalitet, troværdighed og gode kommunikationsevner over for de involverede parter. Vi værdsætter den kommercielle forståelse og at du tager ejerskab.
Vi tror som bygherre og ejere på, at passion og respekt for bygninger, er fundamentet for succes i denne rolle. 

Vi tilbyder dig

Et spændende og selvstændigt job i en professionel virksomhed, med et godt socialt arbejdsklima. Du får godt og vel 30 kollegaer, hvoraf ca. halvdelen sidder i Odense i smukke rammer. Du får mulighed for at udvikle dig som projektleder i samarbejde med dygtige kollegaer, i omgivelser hvor team-ånd og den enkelte medarbejders trivsel er en væsentlig del af virksomhedskulturen. Derudover tilbydes du en god løn, pension, sundhedsforsikring og frokostordning. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. Tiltrædelse er hurtigst mulig.

Om Realdania By & Byg 

Realdania By & Byg fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg udvikler eksperimenterende nybyggeri – konkrete eksempler, der kan inspirere til udvikling af moderne byggerier. Derudover køber, restaurerer og udlejer Realdania By & Byg bygningsværker, der repræsenterer væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark, ligesom selskabet medvirker ved areal- og byudvikling. Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og typisk kun ved projekter, som andre ikke kan løfte. Det er ved alle projekter en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Advisor Dorthe Majbrit Bonnicksen fra Peak Rekruttering på 27 15 43 03, som samarbejder med Realdania By & Byg A/S i denne proces. Vi glæder til at høre fra dig. 

Søg jobbet her