x

Konsulent/AC'er til vores sekretariat i Filantropiafdelingen

Arbejdsopgaverne omfatter ledelsesbetjening, rapportering, administration, sagsbehandling, m.m.

Jobbet

Vores filantropiske virke er organiseret i tre faglige teams og et tværgående filantropisekretariat. I alt godt 20 personer står for uddelingen af midler til mange forskellige projekter, der skaber livskvalitet i hele landet gennem det byggede miljø. Sekretariatet varetager en række administrative og udviklingsmæssige opgaver på tværs af de faglige teams og fungerer som bindeled til direktionen.

Som konsulent/AC’er vil dine arbejdsopgaver gå fra at betjene ledelsen, sagsbehandle ansøgninger til at deltage i udviklingsprojekter, der kan optimere interne processer og Filantropiafdelingens arbejde i al almindelighed. 

Ledelsesbetjeningen består blandt andet i at udfærdige oversigter, rapporter og anden information om afdelingens aktiviteter, skrive notater og klargøre materiale til bestyrelse og direktion.

Du bliver tovholder på den praktiske del af direktionens filantropimøder. Det vil sige mødeforberedelse (materiale, dagsorden, indkaldelse, m.m.), skrive referat og sørge for opfølgning på fælles beslutninger.

Der vil løbende være ansøgere, der har behov for råd og vejledning i forhold til ansøgningsproces og afstemning af forventninger til, hvad Realdania kan bidrage til. Du har dialog med ansøgere, der henvender sig til Realdania, og du hjælper til med at udfærdige bevillings- og afslagsindstillinger til direktion og bestyrelse.

Du kommer til at deltage i tværgående forbedrings- og udviklingsprojekter, ligesom du kan få rollen som projektleder på videreudvikling af administrative systemer og retningslinjer.

Realdania udvikler sig hele tiden i forhold til at optimere måden, der uddeles midler på. Det sker i takt med, at omverdenen forandrer sig, der opstår nye muligheder, og som følge af et løbende evalueringsarbejde på egen indsats. Du kommer derfor til at researche og analysere problemfelter og nye muligheder og skrive oplæg/notater vedrørende disse emner. Det kunne f.eks. være i forhold til Realdanias samfundsansvar, bæredygtighed eller tværgående projekter på tværs af foreningen.

Din baggrund

Du har formodentlig en akademisk uddannelse og minimum 2-3 års praktisk erfaring inden for administration, offentlig forvaltning eller lignende. Du har erfaring med ledelsesbetjening og trives med et mix af opgaver, fra det mere administrative og rutineprægede, til diverse analyser og interne ad hoc udviklingsopgaver. 

Du er analytisk og forstår nemt komplekse sammenhænge. Du er stærk til skriftlig kommunikation og arbejder gerne med tal. Du er en dygtig IT-bruger, gerne med kendskab til SharePoint eller lignende sagssystemer og med stor rutine i Office-pakken. 

Din arbejdsstil er struktureret og grundig med sans for såvel overblik som detaljer, ligesom du er ansvarsbevidst, kvalitetsbevidst og ambitiøs i forhold til at gøre dit bedste. 

Som person er du engageret, selvstændig og tager gerne selv initiativet, når der er mulighed for det. Du er serviceminded og samarbejdsorienteret og vant til at omgås mange mennesker. 

Du tilbydes et udfordrende, afvekslende og selvstændigt job i et miljø, der er fokuseret på faglighed, kvalitet og udvikling. Vi lægger vægt på en venlig atmosfære, selvom der er travlt. 

Som en del af Realdania, er du med til ikke alene at understøtte det gode liv for mange danskere, men også med til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. 

Yderligere information 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Bonde fra KAR+CO på telefon 4027 5900. 

Søg stillingen