x

Jobbet

Med reference til CFO og som chef for økonomiteamet får du en central rolle i at sikre det økonomiske overblik og kvaliteten i de underliggende processer. 

Dine hovedansvarsområder er således måneds- og kvartalsrapportering (for moderselskab og resultat af datterselskaber), årsrapport og koncernregnskab, budgetopfølgning, kvalitetssikring af bogholderiet, afstemninger, periodiseringer m.v. Herudover vil du være ansvarlig for at udarbejde diverse notater/analyser inden for økonomiområdet, CO2 regnskab m.v.

I forlængelse af, at Realdania har placeret en væsentlig del af formuen hos udenlandske kapitalforvaltere og -fonde, er det dit ansvar at holde styr på skattedelen, ligesom du i samarbejde med en skatterevisor udarbejder skatteopgørelser til brug for selvangivelser m.v. 

Økonomiteamet består ud over dig af en finansiel controller, en lønmedarbejder, to økonomimedarbejdere samt en studentermedhjælper. 

Du får ansvaret for den løbende udvikling af arbejdsgange og processer. Det indebærer øget automatisering og udvikling af IT-værktøjer, som på tværs af huset kan understøtte kvalitet og effektivitet.

Der vil være bredt samarbejde med kollegaer i moderselskabet Realdania og datterselskaberne herunder et tæt samarbejde med Filantropiteamet, som står for uddelingen af midler til de mange støttede projekter.

Realdania benytter DynamicsNav som økonomisystem samt Cognos til rapportering.

Baggrund

Du har en solid erfaring med intern og ekstern økonomirapportering samt med skatteområdet. Du er teoretisk velfunderet, har en HD i regnskab eller er cand.merc.aud og har løbende holdt dig opdateret inden for dit fagområde. 

Du har enten konkret ledelseserfaring eller har fungeret som faglig teamleder, og du er nu klar til at tage personaleansvaret.

I forhold til det tværgående samarbejde i huset, er det nødvendigt, at du kan formidle økonomi for ikke-fagpersoner, og at du er god til at skrive notater og rapporter m.m.

Din arbejdsstil er kendetegnet ved at være systematisk og grundig med sans for både overblik og detaljer, og som person er du analytisk samt ansvars- og kvalitetsbevidst. Du har en udviklende og samarbejdsorienteret ledelsesstil og trives i rollen som ”coach” for dine medarbejdere.

Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. 

Du tilbydes ledelsen af et økonomiteam, hvor der er fokus på faglighed, kvalitet og udvikling. Du bliver del af en ambitiøs virksomhed, der med høj faglighed forfølger det overordnede mål om at øge danskernes livskvalitet gennem de projekter, Realdania støtter inden for det byggede miljø. Og så bliver du del af en meget kollegial arbejdsplads med bredt samarbejde og aktiviteter på tværs af huset.

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte KAR+CO Christian Bonde 4027 5900.

Ansøgning og ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist: 2. december 2019. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte dette link

Søg stilling
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.